انتخاب معيار چندگانه برای انتخاب در خدمات روندکاری

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
32
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Service Workflow Compliance checking Specification language MCDM AHP Algorithm
کلمات کلیدی :
خدمات گردش کار ، بررسی سازگاری، زبان تشخیصی، الگوریتم MCDM AHP
عنوان فارسی :

انتخاب معيار چندگانه برای انتخاب در خدمات روندکاری

عنوان انگلیسی :

Multi-criteria selection for services selection in service workflow

ژورنال :
Journal of Industrial Information Integration
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452414X16000054
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jii.2016.03.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 32

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Service Workflow Compliance checking Specification language MCDM AHP Algorithm

کلمات کلیدی : خدمات گردش کار ، بررسی سازگاری، زبان تشخیصی، الگوریتم MCDM AHP

عنوان فارسی : انتخاب معيار چندگانه برای انتخاب در خدمات روندکاری

عنوان انگلیسی : Multi-criteria selection for services selection in service workflow

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452414X16000054چکیده انگلیسی
Selecting services to be part of a workflow has been a very important challenge. As a number of available services increases, the selection becomes more complicated. Different providers may offer the same service with different non-functional attributes such as services’ qualities, past experience, reputation value, etc. Moreover, the importance of each attribute is subjective and varies in different contexts of use. Complexity increases due to dynamic changes in real-time service workflow interoperation, for example, services can dynamically join or leave at any time, attributes can be changed, or the importance of an attribute can be lessened or increased. To alleviate this problem, this paper presents a Multi-Criteria Decision Making (MCDM) approach for dynamic real-time service selection in service workflow. The main study emphasizes on an integrated architecture with the enhancement of compliance checking for Service Workflow Specification language (SWSpec) with MCDM using Analytic Hierarchy Process (AHP). This approach enables real-time service selection based on the degree of compliance, in which depending on each context the best-suited services can be determined. To make this approach more understandable, an application example of car rental agent is demonstrated.

چکیده فارسی
انتخاب خدمات به عنوان بخشی از گردش کار یک چالش بسیار مهمی بوده است. به عنوان تعدادی از خدمات در دسترس افزایش می یابد، انتخاب پیچیده تر می شود. ارائه دهندگان مختلف می توانند خدمات مشابه با ویژگی های غیر کارکردی مختلف مانند کیفیت خدمات، تجربه گذشته، ارزش شهرت و غیره ارائه دهند. علاوه بر این، اهمیت هر ویژگی، ذهنی است و در زمینه های مختلف استفاده متفاوت است. پیچیدگی به دلیل تغییرات پویا در همکاری عملیات سرویس در زمان واقعی افزایش می یابد، به عنوان مثال، سرویس ها می توانند به صورت پویا به هر زمان پیوستن یا ترک کنند، ویژگی ها را می توان تغییر داد، یا اهمیت یک ویژگی می تواند کاهش یابد یا افزایش یابد. برای رفع این مشکل، این مقاله رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) را برای انتخاب سرویس پویا در زمان واقعی در جریان کار سرویس ارائه می دهد. مطالعه اصلی تاکید بر یک ساختاریکپارچه با افزایش تطابق چک برای زبان خدمات متداول سرویس (SWSpec) با MCDM با استفاده از فرآیند سلسله مراتب تحلیلی (AHP). این رویکرد، انتخاب زمان واقعی سرویس را براساس درجه انطباق، امکان پذیر می سازد که در آن بسته به هر زمینه، بهترین خدمات را می توان تعیین کرد. برای این روش بیشتر قابل درک است، مثال کاربردی از نمایندگی اجاره اتومبیل نشان داده شده است.

موضوعات مقاله