برنامه ریزی تولید چند سطحی در یک صنعت پتروشیمی با استفاده از آموزش مبتنی بر یادگیری مبتنی بر بهینه سازی نخبه گرا

Elsevier تومان 95,000
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
34
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Combinatorial optimization Production planning Teaching Learning Based Optimization
کلمات کلیدی :
بهینه سازی ترکیبی، برنامه ریزی تولید، بهینه سازی یادگیری مبتنی بر آموزش
عنوان فارسی :

برنامه ریزی تولید چند سطحی در یک صنعت پتروشیمی با استفاده از آموزش مبتنی بر یادگیری مبتنی بر بهینه سازی نخبه گرا

عنوان انگلیسی :

Multi-level production planning in a petrochemical industry using elitist Teaching–Learning-Based-Optimization

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414004825
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.08.006
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 34

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Combinatorial optimization Production planning Teaching Learning Based Optimization

کلمات کلیدی : بهینه سازی ترکیبی، برنامه ریزی تولید، بهینه سازی یادگیری مبتنی بر آموزش

عنوان فارسی : برنامه ریزی تولید چند سطحی در یک صنعت پتروشیمی با استفاده از آموزش مبتنی بر یادگیری مبتنی بر بهینه سازی نخبه گرا

عنوان انگلیسی : Multi-level production planning in a petrochemical industry using elitist Teaching–Learning-Based-Optimization

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414004825چکیده انگلیسی
The complex nature of the petrochemical industries necessitates an efficient decision on a large number of factors so as to optimally operate a plant. Production planning is an integral part of the petrochemical industry and requires the optimal selection of processes, production levels and products to maximize its profit. Previously an MILP formulation has been proposed for guiding the petrochemical industry development in Saudi Arabia (Alfares & Al-Amer, 2002). In this article, we state the limitations of this formulation and propose an alternate elitist TLBO algorithm based strategy to overcome them. The benefits of this strategy include the determination of better production plans that lead to higher profits and have been demonstrated on the eight case studies in the literature. The proposed strategy is generic and can be applied to determine production plans of multiple levels in various industries.

چکیده فارسی
ماهیت پیچیده صنایع پتروشیمی نیازمند تصمیم گیری کارآمد در مورد تعداد زیادی از عوامل است تا کارخانه به طور مطلوب عمل کند. برنامه ریزی تولید بخشی جدایی ناپذیر از صنعت پتروشیمی است و نیاز به انتخاب بهینه از فرایندها، سطوح تولید و محصولات برای به حداکثر رساندن سود خود دارد. پیش از این، فرموله سازی MILP برای هدایت صنعت صنایع پتروشیمی در عربستان سعودی (الفارس و ال عامر، 2002) پیشنهاد شده است. در این مقاله، محدودیت های این فرمول را بیان می کنیم و استراتژی مبتنی بر الگوریتم TLBO نخبه گانه جایگزین را برای غلبه بر آنها پیشنهاد می کنیم. مزایای این استراتژی عبارتند از: تعیین برنامه های تولید بهتر که منجر به سود بیشتر می شوند و براساس مطالعات هشت مورد در ادبیات نشان داده شده است. استراتژی پیشنهادی عمومی است و می تواند برای تعیین برنامه های تولید سطوح مختلف در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 95,000