یک رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی چندگانه برای مشکل دوباره پر کردن موجودی با کالاهای حق بیمه در زنجیره های همگرا

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
39
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
37
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Inventory replenishment Supply chain risk Premium freight Multi-objective optimization Simulation-based optimization Differential evolution
کلمات کلیدی :
پرورش موجودی، خطر زنجیره تامین، حمل و نقل حق بیمه، بهینه سازی چند منظوره، بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی، تکامل دیفرانسیل
عنوان فارسی :

یک رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی چندگانه برای مشکل دوباره پر کردن موجودی با کالاهای حق بیمه در زنجیره های همگرا

عنوان انگلیسی :

A multi-objective simulation-based optimization approach for inventory replenishment problem with premium freights in convergent supply chains

ژورنال :
Omega
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048316303474
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.omega.2017.08.016
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 38

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 37

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Inventory replenishment Supply chain risk Premium freight Multi-objective optimization Simulation-based optimization Differential evolution

کلمات کلیدی : پرورش موجودی، خطر زنجیره تامین، حمل و نقل حق بیمه، بهینه سازی چند منظوره، بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی، تکامل دیفرانسیل

عنوان فارسی : یک رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی چندگانه برای مشکل دوباره پر کردن موجودی با کالاهای حق بیمه در زنجیره های همگرا

عنوان انگلیسی : A multi-objective simulation-based optimization approach for inventory replenishment problem with premium freights in convergent supply chains

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048316303474چکیده انگلیسی
In this study, a multi-objective simulation-based optimization approach is developed to solve inventory replenishment problem with premium freights in convergent supply chains. In this context, a decomposition-based multi-objective differential evolution algorithm (MODE/D) is used to determine demand forecast adjustment factor, safety stock and supplier flexibility parameters that minimize total holding cost, inbound and outbound premium freight ratios simultaneously. The proposed approach is applied a set of problem instances and the performance of the proposed approach is evaluated in comparison with the performance of non-dominated sorting genetic algorithm-II (NSGA-II). Furthermore, the proposed approach is applied to a multi-national automotive supply chain spread on Europe. The results reveal that the proposed approach is effective in solving inventory replenishment problem with premium freights in convergent supply chains.

چکیده فارسی
در این مطالعه یک رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی چند منظوره برای حل مسئله پرکردن موجودی با کالاهای حق بیمه در زنجیره های همگرا توسعه داده شده است. در این زمینه الگوریتم تکاملی چند منظوره (MODE / D) مبتنی بر تجزیه به منظور تعیین ضریب تعدیل پیش بینی تقاضا، سهام ایمنی و پارامترهای انعطاف پذیر عرضه می شود که به طور همزمان هزینه های نگهداری کل، واردات و خروجی حمل و نقل را به حداقل برساند. رویکرد پیشنهادی مجموعه ای از نمونه های مشکل را اعمال می کند و عملکرد رویکرد پیشنهادی در مقایسه با عملکرد الگوریتم ژنتیک مرتبه غالب II (NSGA-II) مورد ارزیابی قرار می گیرد. علاوه بر این، رویکرد پیشنهادی برای گسترش زنجیره تامین خودرو چند ملیتی در اروپا اعمال می شود. نتایج نشان می دهد که رویکرد پیشنهادی در حل مساله پرکردن موجودی با کالاهای حق بیمه در زنجیره های همگرا موثر است.

موضوعات مقاله