نفتا در ساعت 20: زمان برای باز کردن مرزهای داخلی آمریکای شمالی برای تجارت ساحلی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
30
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Cabotage Free trade NAFTA, SPP, BtB-RCC
کلمات کلیدی :
کاباوتا تجارت آزاد نفتا ، SPP ، BtB-RCC
عنوان فارسی :

نفتا در ساعت 20: زمان برای باز کردن مرزهای داخلی آمریکای شمالی برای تجارت ساحلی

عنوان انگلیسی :

NAFTA at 20: Time to open the internal borders of North American to cabotage

ژورنال :
Research in Transportation Business & Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210539515000309
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2015.07.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 30

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Cabotage Free trade NAFTA, SPP, BtB-RCC

کلمات کلیدی : کاباوتا تجارت آزاد نفتا ، SPP ، BtB-RCC

عنوان فارسی : نفتا در ساعت 20: زمان برای باز کردن مرزهای داخلی آمریکای شمالی برای تجارت ساحلی

عنوان انگلیسی : NAFTA at 20: Time to open the internal borders of North American to cabotage

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210539515000309چکیده انگلیسی
The deeply integrated North American economy depends on efficient freight transport systems. This essay examines cabotage in Canada, the U.S. and Mexico from an economic and policy perspective. Cabotage is restricted by a web of regulations in North America that remain pervasive and continue to impose significant restraints on freight transportation. Liberalizing cabotage could improve efficiency/productivity, increase trade opportunities and regional economic integration. Open cabotage could also reduce greenhouse gas emissions. However, reform is difficult because these regulations are linked to tax, immigration and other customs issues and because they protect the interests of domestic transport industries.The creation of a North American trading bloc is a work in progress. While various initiatives since the North American Free Trade Agreement (NAFTA) have failed to advance cabotage, the authors of this report remain optimistic that freer trade in transportation is inevitable.

چکیده فارسی
اقتصاد آمریکای شمالی عمیقا وابسته به سیستم حمل و نقل می باشد. این مقاله تجارت ساحلی در کانادا، ایالات متحده و مکزیک را از دیدگاه اقتصادی و سیاست بررسی می کند. تجارت ساحلی توسط مقررات قوانینی در آمریکای شمالی محدود می شود که همچنان فراگیر است و همچنان محدودیت های قابل توجهی را در حمل و نقل کالا اعمال می کند. آزاد سازی کارگروه ها می تواند کارایی / بهره وری را بهبود بخشد، فرصت های تجاری و ادغام اقتصادی منطقه ای را افزایش دهد. بازپرداخت بازنشستگی همچنین می تواند انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهد. با این وجود، اصلاحات دشوار است، زیرا این مقررات با مالیات، مهاجرت و سایر امور گمرکی ارتباط دارد و از این جهت که از منافع صنایع حمل و نقل داخلی محافظت می کنند.

موضوعات مقاله