ارزش های غیر بازاری مدیریت جلبک ساحلی – مطالعه سایت Trelleborg، سوئد

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
45
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Macroalgae; Baltic sea; Beach cast; Non-market values; WTP
کلمات کلیدی :
جلبک؛ دریای بالتیک؛ ساحل؛ ارزش های غیر بازاری؛ WTP
عنوان فارسی :

ارزش های غیر بازاری مدیریت جلبک ساحلی - مطالعه سایت Trelleborg، سوئد

عنوان انگلیسی :

Non-market values of algae beach-cast management – Study site Trelleborg, Sweden

ژورنال :
Ocean & Coastal Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569117301448
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.02.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 45

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Macroalgae; Baltic sea; Beach cast; Non-market values; WTP

کلمات کلیدی : جلبک؛ دریای بالتیک؛ ساحل؛ ارزش های غیر بازاری؛ WTP

عنوان فارسی : ارزش های غیر بازاری مدیریت جلبک ساحلی - مطالعه سایت Trelleborg، سوئد

عنوان انگلیسی : Non-market values of algae beach-cast management – Study site Trelleborg, Sweden

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569117301448



چکیده انگلیسی
Eutrophication is one of the most serious global threats to coastal areas. One effect of eutrophication is seasonal macroalgal blooms. As a consequence, large amounts of beach-cast algae are today reported from coastal areas worldwide. In this study, we analyze nonmarket benefits by capturing local residents' Willingness To Pay (WTP) for an environmental program to regularly remove and utilize beach-cast algae to produce bioenergy and biofertilizer. Results indicate a considerable WTP among local residents in the Baltic Sea study site. This WTP estimate together with a potential increase in non-resident beach tourism amounts to potentially substantial welfare benefits from the environmental program. These benefits could encourage similar environmental programs in the future.

چکیده فارسی
یوتروفیزیک یکی از جدی ترین تهدیدات جهانی در مناطق ساحلی است. یک اثر یوتروفیزیک، شکوفه های جلبک فصلی است. در نتیجه، مقدار زیادی از جلبک ساحلی امروزه از مناطق ساحلی در سراسر جهان گزارش شده است. در این مطالعه، ما منافع غیر بازاری را با نشان دادن تمایل به پرداخت(WTP) شهروندان محلی برای یک برنامه محیط زیستی برای حذف مرتب و استفاده از جلبک های ساحلی برای تولید انرژی زیستی و کود زیستی تجزیه و تحلیل می کنیم. نتایج نشان از WTP قابل توجه در میان ساکنان محلی در سایت مطالعه دریای بالتیک دارد. این WTP با افزایش بالقوه مقادیر گردشگری ساحلی غیرساکن و مزایای بالقوه رفاهی قابل توجه از برنامه محیط زیستی برآورد شده است. این مزایا می تواند برنامه های زیست محیطی مشابه را در آینده تشویق کند.

موضوعات مقاله