شهرت ناچیز در یک مدل تقاضای گردشگری پویا برای اسپانیا

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
49
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Tourism area life cycle model (TALC) Reputation effect Congestion Dynamic panel data
کلمات کلیدی :
مدل چرخه حیات منطقه گردشگری (TALC)، تأثیر اعتبار، تراکم، داده پانل پویا
عنوان فارسی :

شهرت ناچیز در یک مدل تقاضای گردشگری پویا برای اسپانیا

عنوان انگلیسی :

Nonconstant reputation effect in a dynamic tourism demand model for Spain

ژورنال :
Tourism Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517715300170
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.09.018
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 49

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Tourism area life cycle model (TALC) Reputation effect Congestion Dynamic panel data

کلمات کلیدی : مدل چرخه حیات منطقه گردشگری (TALC)، تأثیر اعتبار، تراکم، داده پانل پویا

عنوان فارسی : شهرت ناچیز در یک مدل تقاضای گردشگری پویا برای اسپانیا

عنوان انگلیسی : Nonconstant reputation effect in a dynamic tourism demand model for Spain

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517715300170چکیده انگلیسی
Following the ideas of the Tourism Area Life Cycle (TALC) theory, we propose a dynamic econometric model for tourism demand where the reputation effect (the effect of the lagged demand on the current tourism demand) is not constant, but dependent on congestion. We test the model using panel data from Spanish regions during the period 2000–2013. Two estimations are performed depending on whether the tourists' origin is domestic or international. The results show that the reputation effect is not constant in both estimates, supporting the idea that tourism congestion influences tourist arrivals in Spain.

چکیده فارسی
به دنبال ایده هایی از نظریه چرخه زندگی گردشگری (TALC)، ما یک مدل اقتصادسنجی پویا برای تقاضای گردشگری ارائه می دهیم که در آن اثر شهرت (اثر تقاضای عقب مانده به تقاضای گردشگری فعلی) ثابت نیست، بلکه وابسته به تراکم است. ما مدل را با استفاده از داده های پانلی از مناطق اسپانیا در طول دوره 2000 تا 2013 آزمایش می کنیم. دو برآورد انجام می شود بسته به اینکه آیا منشأ گردشگران داخلی یا بین المللی است. نتایج نشان می دهد که تاثیر اعتبار در هر دو برآورد ثابت نیست، حمایت از این ایده که تورم گردشگری بر ورود گردشگران در اسپانیا تاثیر می گذارد.

موضوعات مقاله