روش جدید بهبود عملکرد صنعتی بر اساس مدیریت منابع انسانی

Elsevier تومان 19,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
24
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Human resources assignment problem Performance Replacement Hybrid method
کلمات کلیدی :
مشکل تخصیص منابع انسانی، عملکرد، روش ترکیبی جایگزین
عنوان فارسی :

روش جدید بهبود عملکرد صنعتی بر اساس مدیریت منابع انسانی

عنوان انگلیسی :

A novel improving method of industrial performance based on human resources management

ژورنال :
IFAC-PapersOnLine
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896316324715
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.11.045
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 24

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Human resources assignment problem Performance Replacement Hybrid method

کلمات کلیدی : مشکل تخصیص منابع انسانی، عملکرد، روش ترکیبی جایگزین

عنوان فارسی : روش جدید بهبود عملکرد صنعتی بر اساس مدیریت منابع انسانی

عنوان انگلیسی : A novel improving method of industrial performance based on human resources management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896316324715چکیده انگلیسی
In this paper a decision-making tool for maintenance management process in a real-life case study is proposed, in order to improve maintenance performance. The proposed approach is based on an effective and optimal assignment process of human resources characterized by their competence and availability.A discrete event simulation model based on Pareto multiobjectif optimization method is introduced. The proposed approach finds good solutions in a reasonable amount of time, and provides significant gains of maintenance performance extending up to 20%.

چکیده فارسی
در این مقاله یک ابزار تصمیم گیری برای فرایند مدیریت تعمیر و نگهداری در یک مطالعه موردی واقعی به منظور بهبود عملکرد تعمیر و نگهداری ارائه شده است. رویکرد پیشنهادی براساس یک فرایند مؤثر و مطلوب تخصیص منابع انسانی مشخص شده توسط شایستگی و در دسترس بودن آن است.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 19,000