جستجوی نوآوری، وجهه و وفاداری – نقش واسطه ای رضایتمندی و نقش تعدیلی طول اقامت: دیدگاه گردشگران بین المللی

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
80
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Novelty seeking Destination image Tourist satisfaction Destination loyalty
کلمات کلیدی :
جستجوی نوآوری ،وجهه مقصد ،رضایتمندی گردشگر ،وفاداری به مقصد
عنوان فارسی :

جستجوی نوآوری، وجهه و وفاداری – نقش واسطه ای رضایتمندی و نقش تعدیلی طول اقامت: دیدگاه گردشگران بین المللی

عنوان انگلیسی :

Novelty seeking, image, and loyalty—The mediating role of satisfaction and moderating role of length of stay: International tourists' perspective

ژورنال :
Tourism Management Perspectives
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973617300363
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.04.001
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 80

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Novelty seeking Destination image Tourist satisfaction Destination loyalty

کلمات کلیدی : جستجوی نوآوری ،وجهه مقصد ،رضایتمندی گردشگر ،وفاداری به مقصد

عنوان فارسی : جستجوی نوآوری، وجهه و وفاداری – نقش واسطه ای رضایتمندی و نقش تعدیلی طول اقامت: دیدگاه گردشگران بین المللی

عنوان انگلیسی : Novelty seeking, image, and loyalty—The mediating role of satisfaction and moderating role of length of stay: International tourists' perspective

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973617300363چکیده انگلیسی
This study explores the relationships of novelty seeking and destination image with tourist satisfaction and destination loyalty, as well as the mediating effect of satisfaction and moderating effect of length of stay. The results of our analysis using the PROCESS model tool developed by Hayes (2013) and Hayes and Preacher (2013) and a sample of 508 international tourists visiting the United Arab Emirates (UAE) confirmed the importance of novelty seeking and destination image in predicting tourist satisfaction in a destination and destination loyalty. In addition, we find that tourist satisfaction positively mediates the relationship between novelty seeking and destination image and that length of stay negatively moderates the relationship between novelty seeking and destination loyalty. These findings are beneficial to both destination managers and the government in their efforts to improve and promote the UAE as an attractive and unique destination.

چکیده فارسی
این مطالعه روابط جستجوی نوآوری و وجهه مقصد را با رضایتمندی گردشگر و وفاداری به مقصد و نیز تاثیر واسطه ای رضایتمندی و تاثیر تعدیل کننده طول اقامت را بررسی می کند. نتایج تحلیل ما با استفاده از مدل PROCESS که توسط هایس (2013) و هایس و پریچر (2013) و یک نمونه ای از 580 گردشگر بین المللی بازدید کننده از امارات متحده عربی تولید شده است، اهمیت جستجوی نوآوری و وجهه مقصد در پیش بینی رضایتمندی گردشگر در یک مقصد و وفاداری به مقصد را تایید کرد. به علاوه، ما پی می بریم که رضایتمندی گردشگر به صورت مثبتی رابطه بین جستجوی نوآوری و وجهه مقصد را وساطت می کند و نیز طول اقامت، رابطه بین جستجوی نوآوری و وفاداری به مقصد را تعدیل می کند. یافته ها هم برای مدیران مقصد و هم برای دولت در تلاشهای خود برای بهبود و تبلیغ امارات به عنوان یک مقصد جذاب و منحصر به فرد، مفید می باشد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000