معماری سیستم بر پایه سیستم‌های مدیریت محتوای سازمانی برای حمایت از موسسات آموزشی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
39
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Enterprise Content Management (ECM) Open source software Framework
کلمات کلیدی :
مدیریت محتوا سازمانی (ECM)، منبع باز، چارچوب نرم افزار
عنوان فارسی :

معماری سیستم بر پایه سیستم‌های مدیریت محتوای سازمانی برای حمایت از موسسات آموزشی

عنوان انگلیسی :

A system architecture based on open source enterprise content management systems for supporting educational institutions

ژورنال :
International Journal of Information Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401215001048
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.11.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 39

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Enterprise Content Management (ECM) Open source software Framework

کلمات کلیدی : مدیریت محتوا سازمانی (ECM)، منبع باز، چارچوب نرم افزار

عنوان فارسی : معماری سیستم بر پایه سیستم‌های مدیریت محتوای سازمانی برای حمایت از موسسات آموزشی

عنوان انگلیسی : A system architecture based on open source enterprise content management systems for supporting educational institutions

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401215001048چکیده انگلیسی
As academic institutions produce large amounts of information in their teaching/research and administrative activities and this information should flow smoothly between departments, there appears the need to organize and manage this information thoroughly. In order to avoid information overlapping, this should happen considering the other internal existing systems. Nevertheless, because not all institutions afford to spend a lot on various systems, open source software is an appropriate solution for both educational and administrative services. Our aim is to prove the utility of Enterprise Content Management (ECM) in context of academic organizations. The first part makes an introduction to the concepts of ECM and open source software, as means to enhance process management. The second part regards the components of ECM systems and makes an analysis of their potential use in academic institutions. A system architecture based on ECM, by means of which ECM is usefully connected to other systems operating in educational establishments is proposed. A case study, discussing the implementation of an open source ECM in a large Romanian university, showing its efficacy and focusing on features related to document workflow, is analyzed.

چکیده فارسی
از آنجا که موسسات آموزشی مقادیر زیادی از اطلاعات را در فعالیت‌های آموزشی / تحقیق و فعالیت‌های اجرایی خود تولید می‌کنند و این اطلاعات باید به آرامی بین دپارتمان‌های مختلف جریان یابد , به نظر می‌رسد که نیاز به سازماندهی و مدیریت این اطلاعات به طور کامل وجود دارد . به منظور اجتناب از همپوشانی اطلاعات , این امر باید با در نظر گرفتن دیگر سیستم‌های موجود داخلی صورت پذیرد . با این وجود , به این دلیل که همه موسسات مالی هزینه زیادی را در سیستم‌های مختلف هزینه نمی‌کنند , نرم‌افزار متن‌باز راه‌حل مناسبی برای خدمات آموزشی و اجرایی است . هدف ما اثبات سودمندی مدیریت محتوای سازمانی ( ECM ) در زمینه سازمان‌های دانشگاهی است . بخش اول معرفی مفاهیم ECM و نرم‌افزار متن‌باز را به عنوان ابزاری برای افزایش مدیریت فرآیند معرفی می‌کند . بخش دوم اجزای سیستم ECM را بررسی کرده و باعث تجزیه و تحلیل استفاده بالقوه آن‌ها در موسسات آموزشی می‌شود . یک معماری سیستم مبتنی بر ECM , با استفاده از آن ECM در ارتباط با سیستم‌های دیگر فعال در موسسات آموزشی پیشنهاد شده‌است .مطالعه موردی، بحث در مورد اجرای ECM منبع باز در یک دانشگاه بزرگ رومانیایی، نشان دادن کارایی آن و تمرکز بر ویژگی های مربوط به گردش کار سند، تحلیل می شود .

موضوعات مقاله