بهینه سازی توالی بارگیری و استراتژی بازیابی برای عملیات چند جرثقیل در ترمینال های کانتینری

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
20
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
27
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Container Loading sequence Rehandling strategy Genetic algorithm
کلمات کلیدی :
کانتینر، توالی بارگیری، استراتژی بازیابی ، الگوریتم پیدایشی
عنوان فارسی :

بهینه سازی توالی بارگیری و استراتژی بازیابی برای عملیات چند جرثقیل در ترمینال های کانتینری

عنوان انگلیسی :

Optimization of loading sequence and rehandling strategy for multi-quay crane operations in container terminals

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554515001040
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2015.05.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 27

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Container Loading sequence Rehandling strategy Genetic algorithm

کلمات کلیدی : کانتینر، توالی بارگیری، استراتژی بازیابی ، الگوریتم پیدایشی

عنوان فارسی : بهینه سازی توالی بارگیری و استراتژی بازیابی برای عملیات چند جرثقیل در ترمینال های کانتینری

عنوان انگلیسی : Optimization of loading sequence and rehandling strategy for multi-quay crane operations in container terminals

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554515001040چکیده انگلیسی
In this paper, we consider the optimization of loading sequence and rehandling strategy in the terminal operation. We present an optimization strategy to minimize the number of rehandles, and establish a mathematical model to integrate the loading sequence and the rehandling strategy under the parallel operation of multi-quay cranes. Furthermore, we give an improved genetic algorithm to solve the model. We show the efficiency of the optimization strategy and algorithm by comparing them with previous strategies and heuristics.

چکیده فارسی
در این مقاله، بهینه سازی توالی بارگیری و استراتژی بازیابی در عملیات ترمینال در نظر گرفته شده است. ما یک استراتژی بهینه سازی برای به حداقل رساندن تعدادی از دوباره کاریها ارائه می دهیم و یک مدل ریاضی برای ادغام توالی بارگیری و استراتژی بازیابی تحت عملیات موازی جرثقیل های چندگانه ایجاد می کنیم. علاوه بر این، ما یک الگوریتم تغییریافته بهبود یافته برای حل مدل ارائه می دهیم. ما کارایی استراتژی بهینه سازی و الگوریتم را با مقایسه آن ها با استراتژی های قبلی و اکتشافی ها نشان می دهیم.

موضوعات مقاله