مدل بهینه سازی برای شبیه سازی های تعاملی چندجمله ای مبتنی بر وب

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
47
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Interactive web environments for medicine Optimization Simulation Virtual reality Web-based interaction
کلمات کلیدی :
محیط های وب تعاملی برای پزشکی، بهینه سازی، شبیه سازی، واقعیت مجازی، تعامل مبتنی بر وب
عنوان فارسی :

مدل بهینه سازی برای شبیه سازی های تعاملی چندجمله ای مبتنی بر وب

عنوان انگلیسی :

Optimization model for web based multimodal interactive simulations

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415001335
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2015.02.026
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 47

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Interactive web environments for medicine Optimization Simulation Virtual reality Web-based interaction

کلمات کلیدی : محیط های وب تعاملی برای پزشکی، بهینه سازی، شبیه سازی، واقعیت مجازی، تعامل مبتنی بر وب

عنوان فارسی : مدل بهینه سازی برای شبیه سازی های تعاملی چندجمله ای مبتنی بر وب

عنوان انگلیسی : Optimization model for web based multimodal interactive simulations

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415001335چکیده انگلیسی
This paper presents a technique for optimizing the performance of web based multimodal interactive simulations. For such applications where visual quality and the performance of simulations directly influence user experience, overloading of hardware resources may result in unsatisfactory reduction in the quality of the simulation and user satisfaction. However, optimization of simulation performance on individual hardware platforms is not practical. Hence, we present a mixed integer programming model to optimize the performance of graphical rendering and simulation performance while satisfying application specific constraints. Our approach includes three distinct phases: identification, optimization and update. In the identification phase, the computing and rendering capabilities of the client device are evaluated using an exploratory proxy code. This data is utilized in conjunction with user specified design requirements in the optimization phase to ensure best possible computational resource allocation. The optimum solution is used for rendering (e.g. texture size, canvas resolution) and simulation parameters (e.g. simulation domain) in the update phase. Test results are presented on multiple hardware platforms with diverse computing and graphics capabilities to demonstrate the effectiveness of our approach.

چکیده فارسی
این مقاله یک روش برای بهینه سازی عملکرد شبیه سازی های تعاملی چندجملهای مبتنی بر وب است. برای چنین برنامه هایی که کیفیت تصویر و عملکرد شبیه سازی ها به طور مستقیم بر تجربه کاربر تاثیر می گذارد، بارگذاری منابع سخت افزاری ممکن است منجر به کاهش نامناسب در کیفیت شبیه سازی و رضایت کاربر شود. با این حال، بهینه سازی عملکرد شبیه سازی در سیستم عامل های سخت افزاری فرد عملی نیست. از این رو، ما یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح ترکیبی را برای بهینه سازی عملکرد تفسیر گرافیکی و عملکرد شبیه سازی در حالی که رضایت محدودیت های کاربردی خاص را ارائه می دهیم. رویکرد ما شامل سه مرحله متمایز است: شناسایی، بهینه سازی و به روز رسانی. در مرحله شناسایی، قابلیت محاسبه و تفسیر کردن دستگاه مشتری با استفاده از کد پروکسی اکتشافی ارزیابی می شود. این داده ها در رابطه با الزامات طراحی شده توسط کاربر در مرحله بهینه سازی برای اطمینان از بهترین تخصیص منابع محاسباتی قابل استفاده است. راه حل بهینه برای تفسیر (مثلا اندازه بافت، رزولوشن بوم) و پارامترهای شبیه سازی (مانند دامنه شبیه سازی) در مرحله به روز رسانی استفاده می شود. نتایج آزمون بر روی چندین سیستم عامل سخت افزاری با قابلیت های کامپیوتری و گرافیک متنوع ارائه می شود تا اثربخشی رویکرد ما را نشان دهد.

موضوعات مقاله