بهینه‌سازی حمل و نقل زباله‌های جامد شهری با ادغام تجزیه و تحلیل GIS،مبتنی بر معادلات و مدل مبتنی بر عامل

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
25
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Municipal solid waste management Route optimization Environmental modelling Dynamic modelling Agent-based model Equation-based model Vehicle routing model
کلمات کلیدی :
مدیریت زباله های شهری، بهینه سازی مسیر، مدل سازی محیطی، مدل سازی پویا، مدل مبتنی بر عامل، مدل مبتنی بر معادله، مدل مسیریابی خودرو
عنوان فارسی :

بهینه‌سازی حمل و نقل زباله‌های جامد شهری با ادغام تجزیه و تحلیل GIS،مبتنی بر معادلات و مدل مبتنی بر عامل

عنوان انگلیسی :

Optimization of municipal solid waste transportation by integrating GIS analysis, equation-based, and agent-based model

ژورنال :
Waste Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X16306195
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.10.048
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 25

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Municipal solid waste management Route optimization Environmental modelling Dynamic modelling Agent-based model Equation-based model Vehicle routing model

کلمات کلیدی : مدیریت زباله های شهری، بهینه سازی مسیر، مدل سازی محیطی، مدل سازی پویا، مدل مبتنی بر عامل، مدل مبتنی بر معادله، مدل مسیریابی خودرو

عنوان فارسی : بهینه‌سازی حمل و نقل زباله‌های جامد شهری با ادغام تجزیه و تحلیل GIS،مبتنی بر معادلات و مدل مبتنی بر عامل

عنوان انگلیسی : Optimization of municipal solid waste transportation by integrating GIS analysis, equation-based, and agent-based model

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X16306195چکیده انگلیسی
The amount of municipal solid waste (MSW) has been increasing steadily over the last decade by reason of population rising and waste generation rate. In most of the urban areas, disposal sites are usually located outside of the urban areas due to the scarcity of land. There is no fixed route map for transportation. The current waste collection and transportation are already overloaded arising from the lack of facilities and insufficient resources. In this paper, a model for optimizing municipal solid waste collection will be proposed. Firstly, the optimized plan is developed in a static context, and then it is integrated into a dynamic context using multi-agent based modelling and simulation. A case study related to Hagiang City, Vietnam, is presented to show the efficiency of the proposed model. From the optimized results, it has been found that the cost of the MSW collection is reduced by 11.3%.

چکیده فارسی
مقدار زباله های جامد شهری (MSW) در طول دهه گذشته به دلیل افزایش جمعیت و نرخ تولید زباله به طور پیوسته افزایش یافته است. در اکثر مناطق شهری، به علت کمبود زمین، دفن ها معمولا در خارج از مناطق شهری واقع شده اند. نقشه مسیر ثابت برای حمل و نقل وجود ندارد. جمع آوری و حمل زباله در حال حاضر بیش از حد از کمبود امکانات و منابع کافی برخوردار است. در این مقاله، یک مدل برای بهینه سازی جمع آوری زباله های جامد شهری پیشنهاد شده است. اولا، برنامه بهینه سازی شده در یک زمینه استاتیک توسعه یافته است، و سپس آن را به یک زمینه پویا با استفاده از مدل سازی و شبیه سازی مبتنی بر چند عامل یکپارچه شده است. یک مطالعه موردی مربوط به شهر هجیانگ، ویتنام، برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی ارائه شده است. از نتایج بهینه شده، مشخص شده است که هزینه مجموعه MSW با 11.3٪ کاهش می یابد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000