بهینه سازی و شبیه سازی برای برنامه ریزی استراتژیک نورد راه آهن

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
26
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Railway management Rolling-stock planning Robustness Optimization Integer linear programming
کلمات کلیدی :
مدیریت راه آهن، برنامه ریزی غلطکی، بهینه سازی قابلیت اطمینان، برنامه ریزی خطی عدد صحیح
عنوان فارسی :

بهینه سازی و شبیه سازی برای برنامه ریزی استراتژیک نورد راه آهن

عنوان انگلیسی :

Optimization and simulation for robust railway rolling-stock planning

ژورنال :
Journal of Rail Transport Planning & Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210970616300506
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jrtpm.2017.02.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 26

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Railway management Rolling-stock planning Robustness Optimization Integer linear programming

کلمات کلیدی : مدیریت راه آهن، برنامه ریزی غلطکی، بهینه سازی قابلیت اطمینان، برنامه ریزی خطی عدد صحیح

عنوان فارسی : بهینه سازی و شبیه سازی برای برنامه ریزی استراتژیک نورد راه آهن

عنوان انگلیسی : Optimization and simulation for robust railway rolling-stock planning

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210970616300506چکیده انگلیسی
In this paper, we focus on the problem of robust rolling-stock planning for French passenger trains. First, we characterize robustness and define some indicators for the evaluation of rolling-stock rosters. We take a particular interest in homogenizing turning-times in a roster in order to absorb potential delays. Then, we propose a new approach to solve the problem of robust rolling-stock planning. The SNCF reference tool (PRESTO) calculates a solution to the rolling-stock planning problem. It consists of a multi-step approach to cover demand while minimizing operating costs, and to further add maintenance slots to the roster. We propose an integrated ILP model to add robustness to a roster while maintaining low operating costs compared to PRESTO. We have carried out tests on nine real French regional transport instances, and we use a simulation module to evaluate the results. We observe a significant improvement in robustness indicators while maintaining low operating costs and meeting maintenance requirements.

چکیده فارسی
در این مقاله، ما بر مساله برنامه ریزی صحیح نورد برای قطارهای مسافری فرانسه تمرکز می کنیم. در ابتدا، ما مشخصه ی نیرومندی و تعریف برخی از شاخص ها برای ارزیابی روندهای نورد است. ما علاقه خاصی به همگن شدن زمانهای چرخش در یک فهرست برای جذب تاخیرهای بالقوه می کنیم. سپس، ما یک رویکرد جدید برای حل مسئله برنامه ریزی قوی سهام نورد پیشنهاد می کنیم. ابزار مرجع SNCF (PRESTO) یک راه حل برای مشکل برنامه ریزی نورد محاسبه می کند. این شامل یک رویکرد چند مرحله ای برای پوشش تقاضا در حالی که به حداقل رساندن هزینه های عملیاتی و اضافه کردن اسلات تعمیر و نگهداری به فهرست. ما یک مدل ILP یکپارچه برای اضافه کردن قابلیت اطمینان به یک لیست در حالی که هزینه های عملیاتی کم در مقایسه با PRESTO را حفظ می کنیم. ما آزمایشهای 9 نمونه واقعی حمل و نقل منطقه ای فرانسه انجام دادیم و برای ارزیابی نتایج از یک ماژول شبیه سازی استفاده می کنیم. ما شاهد بهبود قابل ملاحظه ای در شاخص های قابلیت اطمینان هستیم در حالیکه هزینه های عملیاتی پایین و نیازهای تعمیر و نگهداری را در بر می گیرد.

موضوعات مقاله