بهینه سازی امنیت و کیفیت خدمات در یک سیستم پایگاه داده در زمان واقعی با استفاده از الگوریتم تکوینی چند هدفه

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
44
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Multi-objective optimization Genetic algorithm Network security QoS
کلمات کلیدی :
بهینه سازی چند هدفه، الگوریتم تکوینی، امنیت شبکه QoS
عنوان فارسی :

بهینه سازی امنیت و کیفیت خدمات در یک سیستم پایگاه داده در زمان واقعی با استفاده از الگوریتم تکوینی چند هدفه

عنوان انگلیسی :

Optimizing security and quality of service in a Real-time database system using Multi-objective genetic algorithm

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417416303694
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.07.023
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 44

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Multi-objective optimization Genetic algorithm Network security QoS

کلمات کلیدی : بهینه سازی چند هدفه، الگوریتم تکوینی، امنیت شبکه QoS

عنوان فارسی : بهینه سازی امنیت و کیفیت خدمات در یک سیستم پایگاه داده در زمان واقعی با استفاده از الگوریتم تکوینی چند هدفه

عنوان انگلیسی : Optimizing security and quality of service in a Real-time database system using Multi-objective genetic algorithm

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417416303694چکیده انگلیسی
Both network security and quality of service (QoS) consume computational resource of IT system and thus may evidently affect the application services. In the case of limited computational resource, it is important to model the mutual influence between network security and QoS, which can be concurrently optimized in order to provide a better performance under the available computational resource. In this paper, an evaluation model is accordingly presented to describe the mutual influence of network security and QoS, and then a multi-objective genetic algorithm NSGA-II is revised to optimize the multi-objective model. Using the intrinsic information from the target problem, a new crossover approach is designed to further enhance the optimization performance. Simulation results validate that our algorithm can find a set of Pareto-optimal security policies under different network workloads, which can be provided to the potential users as the differentiated security preferences. These obtained Pareto-optimal security policies not only meet the security requirement of the user, but also provide the optimal QoS under the available computational resource.

چکیده فارسی
هر دو شبکه امنیت و کیفیت خدمات (QoS) منابع محاسباتی سیستم IT را مصرف می کنند و بنابراین ممکن است به طور واضح خدمات خدمات را تحت تاثیر قرار دهد. در مورد منبع محاسباتی محدود، مهم است که مدل نفوذ متقابل بین امنیت شبکه و QoS، که می تواند به طور همزمان به منظور فراهم آوردن عملکرد بهتر تحت منابع محاسباتی موجود باشد. در این مقاله، یک مدل ارزیابی به منظور توصیف تأثیر متقابل امنیت شبکه و QoS ارائه شده است و سپس یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II برای بهینه سازی مدل چند هدفه تجدید نظر شده است. با استفاده از اطلاعات ذاتی از مشکل هدف، یک رویکرد جدید متقاطع برای بهبود عملکرد بهینه سازی طراحی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم ما می تواند مجموعه ای از سیاست های امنیتی مطلوب پارتو را در زیر بارهای مختلف شبکه پیدا کند که می تواند به عنوان کاربردهای بالقوه به عنوان ترجیحات امنیتی دیفرانسیل ارائه شود. این سیاست های بهینه امنیتی پارتو به نفع نه تنها نیازهای امنیتی کاربر را برآورده می کند، بلکه QoS بهینه را نیز تحت منبع محاسباتی موجود فراهم می کند.

موضوعات مقاله