عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در میان کارمندان بانک مالزی: نقش مدون اخلاقیات اسلامی

Elsevier تومان 24,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
52
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
organizational citizenship behaviour Islamic work ethic organizational justice bank employees
کلمات کلیدی :
رفتار شهروندی سازمانی، اخلاق کاری اسلامی، عدالت سازمانی، کارکنان بانک
عنوان فارسی :

عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در میان کارمندان بانک مالزی: نقش مدون اخلاقیات اسلامی

عنوان انگلیسی :

Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior among Malaysian Bank Employees: The Moderating Role of Islamic Work Ethic

ژورنال :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816305249
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.440
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 52

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : organizational citizenship behaviour Islamic work ethic organizational justice bank employees

کلمات کلیدی : رفتار شهروندی سازمانی، اخلاق کاری اسلامی، عدالت سازمانی، کارکنان بانک

عنوان فارسی : عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در میان کارمندان بانک مالزی: نقش مدون اخلاقیات اسلامی

عنوان انگلیسی : Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior among Malaysian Bank Employees: The Moderating Role of Islamic Work Ethic

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816305249چکیده انگلیسی
The inconsistent relationships between distributive justice, procedural justice and organizational citizenship behaviour have inspired this research to introduce a new moderator variable. This study includes Islamic work ethic as a third variable that has the potential to resolve conflict in the existing literature. To achieve the objectives of this study, data was collected through a survey of 192 employees at Islamic banks in Malaysia. The partial least square technique was employed to analyse the data. The results of this study revealed that distributive justice and procedural justice predicts organizational citizenship behaviour. The findings also suggested that Islamic work ethic predicts organizational citizenship behaviour. However, contrary to expectation, Islamic work ethic does not moderate the relationships between distributive justice, procedural justice and organizational citizenship behaviour. The limitations and suggestions for future research are discussed here.

چکیده فارسی
روابط ناسازگاری بین عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی این تحقیق را برای معرفی یک متغیر مدرک جدید الهام می گیرند. این مطالعه شامل اخلاق کاری اسلامی به عنوان یک متغیر سوم است که توانایی حل و فصل اختلاف در ادبیات موجود را دارد. برای دستیابی به اهداف این مطالعه، داده ها از طریق بررسی 192 کارمند در بانک های اسلامی مالزی جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مربع جزئی استفاده شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه عدالت توزيعي و عدالت رويه اي رفتار شهروندي سازماني را پيش بيني مي كنند. یافته ها همچنین نشان داد که اخلاق کاری اسلامی، رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی می کند. با این وجود، بر خلاف انتظار، اخلاق کاری اسلامی، رابطه بین عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل نمی کند. محدودیت ها و پیشنهادات برای پژوهش های آینده در اینجا مورد بحث قرار می گیرد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 24,000