رفتار شهروندی سازمانی و افزایش ظرفیت جذب

Elsevier تومان 19,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
59
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Organizational citizenship behavior Absorptive capacity Firm performance Learning capabilities Affiliative Challenging
کلمات کلیدی :
رفتار شهروندی سازمانی، ظرفیت جذب، عملکرد شرکت، توانایی های یادگیری، وابسته، چالش برانگیز
عنوان فارسی :

رفتار شهروندی سازمانی و افزایش ظرفیت جذب

عنوان انگلیسی :

Organizational citizenship behavior and the enhancement of absorptive capacity

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316304349
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.06.001
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 59

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Organizational citizenship behavior Absorptive capacity Firm performance Learning capabilities Affiliative Challenging

کلمات کلیدی : رفتار شهروندی سازمانی، ظرفیت جذب، عملکرد شرکت، توانایی های یادگیری، وابسته، چالش برانگیز

عنوان فارسی : رفتار شهروندی سازمانی و افزایش ظرفیت جذب

عنوان انگلیسی : Organizational citizenship behavior and the enhancement of absorptive capacity

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316304349چکیده انگلیسی
Firm-level absorptive capacity has been conceptualized as the capability of the firm to identify, assimilate/transform, and exploit new knowledge. Despite the fact that the role of individuals strongly influenced the original conceptualization of the construct, the role of individuals in developing organizational absorptive capacity has been largely ignored. Meanwhile, studies have shown that individual-level behaviors known as organizational citizenship behaviors are related to indicators of organizational performance, yet there have been relatively few theoretically-based arguments explaining this relationship. In this paper, we articulate a model that depicts how the organizational citizenship behaviors of individuals enhance a firm's absorptive capacity. Specifically, we propose that citizenship behaviors moderate the relationship between routines and processes and the exploratory, assimilative, transformative, and exploitative learning capabilities that comprise organizational absorptive capacity.

چکیده فارسی
ظرفیت جذب در سطح شرکت به عنوان توانایی شرکت برای شناسایی، جذب / تغییر و بهره برداری از دانش جدید شناخته شده است. به رغم این واقعیت که نقش افراد به شدت بر مفهوم سازی اولیه ساختار تأثیر می گذارد، نقش افراد در توسعه ظرفیت جذب سازمانی عمدتا نادیده گرفته شده است. در همین حال، مطالعات نشان داده است که رفتارهای فردی شناخته شده به عنوان رفتارهای شهروندی سازمانی مربوط به شاخص های عملکرد سازمانی است، با این حال، تعداد اندکی از استدلال های تئوریک مبتنی بر توضیح این رابطه وجود دارد. در این مقاله، ما یک مدل را بیان می کنیم که نشان می دهد چگونه رفتارهای شهروندی سازمانی افراد توانایی جذب شرکت را افزایش می دهد. به طور خاص، ما پیشنهاد می کنیم که رفتارهای شهروندی رابطه بین روال ها و فرایندها و قابلیت های یادگیری اکتشافی، جذب، تحول آمیز و بهره برداری را که ظرفیت جذب سازمانی را تشکیل می دهند، می سنجند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 19,000