نقش زمينه سازمانی در ارتقاء رفتار فعالانه کارکنان: تعامل بين پيکربندي سيستم HR و هويت نسبي

Elsevier تومان 19,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
71
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
HR system configurations Relational climate Proactive behavior Multilevel analysis Organizational context
کلمات کلیدی :
تنظیمات سیستم مدیریت منابع انسانی، محیط زیست نسبی، رفتار پیشگیرانه، تجزیه و تحلیل چندسطحی، زمینه سازمانی
عنوان فارسی :

نقش زمينه سازمانی در ارتقاء رفتار فعالانه کارکنان: تعامل بين پيکربندي سيستم HR و هويت نسبي

عنوان انگلیسی :

The role of organizational context in fostering employee proactive behavior: The interplay between HR system configurations and relational climates

ژورنال :
European Management Journal
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237316300032
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.emj.2016.01.008
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 71

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : HR system configurations Relational climate Proactive behavior Multilevel analysis Organizational context

کلمات کلیدی : تنظیمات سیستم مدیریت منابع انسانی، محیط زیست نسبی، رفتار پیشگیرانه، تجزیه و تحلیل چندسطحی، زمینه سازمانی

عنوان فارسی : نقش زمينه سازمانی در ارتقاء رفتار فعالانه کارکنان: تعامل بين پيکربندي سيستم HR و هويت نسبي

عنوان انگلیسی : The role of organizational context in fostering employee proactive behavior: The interplay between HR system configurations and relational climates

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237316300032چکیده انگلیسی
Emphasizing the role of the organizational context and adopting a multilevel approach, we propose that the interplay between HR system configurations and relational climates has a cross-level effect on employee proactive behavior. Using a sample of 211 employees in 25 companies, we show that the laissez-faire context – featuring a combination of a weak compliance HR configuration and a strong market-pricing relational climate – is better suited for fostering employee proactive behavior than the nurturing context, which is characterized by a strong HR commitment configuration and a strong communal-sharing relational climate. We also found that combining a strong HR commitment configuration with a weak communal-sharing climate is associated with more employee proactivity. We discuss what our findings suggest about the interaction between HR system configurations and organizational climate dimensions and about their role in influencing individual-level outcomes.

چکیده فارسی
با تاکید بر نقش زمینه سازمانی و اتخاذ یک رویکرد چند مرحله ای، پیشنهاد می کنیم که تعامل بین تنظیمات سیستم HR و فضای نسبی تاثیر متقابل بر رفتار فردگرایانه کارکنان داشته باشد. با استفاده از نمونه ای از 211 کارمند در 25 شرکت، نشان می دهیم که متن لایسنس فایر - که شامل ترکیبی از پیکربندی HR ضعیف و محیطی بسیار افتصادی برای مقرون به صرفه بودن قیمت گذاری بازار است - بهتر است برای تقویت رفتار فعالانه کارکنان نسبت به زمینه پرورش مناسب توسط پیکربندی قوی تعهدات منابع انسانی و محیط آب و هوایی مرتبط با اشتراک جمعی مشخص شده است. همچنین ما متوجه شدیم که ترکیب پیمان قوی تعهد منابع انسانی با فضای اشتراک گذاری ضعیف در ارتباط با کارآیی کارکنان بیشتر است. ما بحث می کنیم که یافته های ما در رابطه با تعامل بین تنظیمات سیستم HR و ابعاد سازمانی و نقش آنها در تأثیر بر نتایج فردی نشان می دهد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 19,000