کار سازمان یافته، کیفیت ممیزی و کنترل داخلی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
117
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Organized labor Labor unions Audit fees Restatements Material weaknesses
کلمات کلیدی :
کار سازمان یافته، اتحادیه های کارگری، هزینه های حسابرسی، اصلاحات ضعف های مادی
عنوان فارسی :

کار سازمان یافته، کیفیت ممیزی و کنترل داخلی

عنوان انگلیسی :

Organized labor, audit quality, and internal control

ژورنال :
Advances in Accounting
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882611016301079
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.09.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 117

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Organized labor Labor unions Audit fees Restatements Material weaknesses

کلمات کلیدی : کار سازمان یافته، اتحادیه های کارگری، هزینه های حسابرسی، اصلاحات ضعف های مادی

عنوان فارسی : کار سازمان یافته، کیفیت ممیزی و کنترل داخلی

عنوان انگلیسی : Organized labor, audit quality, and internal control

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882611016301079چکیده انگلیسی
This study investigates whether labor union strength is associated with the quality of audits and internal control. Labor unions have reason to demand high quality audits and strong systems of internal control because they rely on financial information in collective bargaining negotiations. However, organized labor creates incentives for managers to procure lower quality audits and provide weaker internal control in order to hold greater influence over the content of the financial information that unions receive. I provide evidence that union strength is associated with higher audit quality and better internal control. Specifically, I find that union strength is associated with higher audit fees, fewer audit failures, and fewer material weaknesses.

چکیده فارسی
این مطالعه به بررسی اینکه آیا نیروی کار اتحادیه با کیفیت حسابرسی و کنترل داخلی ارتباط دارد. اتحادیه های کارگری دلیلی برای درخواست حسابرسی با کیفیت بالا و سیستم های قوی کنترل داخلی دارند، زیرا آنها به اطلاعات مالی در مذاکرات تجاری معین تکیه می کنند. با این حال، کار سازمان یافته، انگیزه هایی برای مدیران برای تهیه حسابرسی های کیفیت پایین تر و کنترل داخلی ضعیف فراهم می کند تا نفوذ بیشتری بر محتوای اطلاعات مالی که اتحادیه ها دریافت می کنند، داشته باشند. من شواهدی ارائه می دهم که قدرت اتحادیه با کیفیت حسابرسی بالاتر و کنترل داخلی بهتر مرتبط است. به طور خاص، من متوجه می شوم که قدرت اتحادیه با هزینه های حسابرسی بالاتر، کمبود ممیزی های حسابرسی و ضعف های مادی کمتر ارتباط دارد.

موضوعات مقاله