برون سپاری سیستم های اطلاعات حسابداری: شواهد از خانواده صندوق های سرمایه گذاری بسته شده

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
37
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Outsourcing Accounting information systems Closed-end funds Good-faith valuations Fund administrator
کلمات کلیدی :
برونسپاری، سیستم های اطلاعات حسابداری، صندوق های خالی، اعتماد به نفس، سرپرست صندوق
عنوان فارسی :

برون سپاری سیستم های اطلاعات حسابداری: شواهد از خانواده صندوق های سرمایه گذاری بسته شده

عنوان انگلیسی :

Outsourcing accounting information systems: Evidence from closed-end mutual fund families

ژورنال :
International Journal of Accounting Information Systems
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467089514000384
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.accinf.2014.06.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 37

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Outsourcing Accounting information systems Closed-end funds Good-faith valuations Fund administrator

کلمات کلیدی : برونسپاری، سیستم های اطلاعات حسابداری، صندوق های خالی، اعتماد به نفس، سرپرست صندوق

عنوان فارسی : برون سپاری سیستم های اطلاعات حسابداری: شواهد از خانواده صندوق های سرمایه گذاری بسته شده

عنوان انگلیسی : Outsourcing accounting information systems: Evidence from closed-end mutual fund families

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467089514000384چکیده انگلیسی
This study examines the factors associated with the decision of closed-end funds to outsource their accounting information systems. Using data from 2010 and 2011, we find that the outsourcing decision is made by groups of funds with common service providers (called “fund families”), rather than by individual funds. Our results indicate that fund families containing a larger number of funds and older fund families are less likely to outsource their accounting functions. These types of fund families may have greater internal economies of scale, diminishing the potential cost savings from outsourcing. We also find that fund families with more good-faith-valued assets are less likely to outsource accounting information systems than those with more market-valued assets. Valuing these good-faith-valued assets is both an important investment-management process and a key accounting task, reducing the need to outsource accounting to focus managers on their core competency. This study is of potential importance to investors and regulators in evaluating closed-end funds' decisions on outsourcing accounting functions.

چکیده فارسی
این مطالعه عوامل مرتبط با تصمیم صندوق های بسته را بررسی می کند تا سیستم های اطلاعات حسابداری خود را بیرون دهد . با استفاده از داده های سال های 2010 و 2011، متوجه می شویم که تصمیم گیری برون سپاری توسط گروه های بودجه با ارائه دهندگان خدمات مشترک (به نام خانواده های صندوق) به جای صندوق های شخصی انجام می شود. نتایج ما نشان می دهد که خانواده های صندوق هایی که تعداد بیشتری از وجوه را دارند و خانواده های صندوق های در حال رشد بیشتر احتمال دارد که توابع حسابداری خود را بیرون دهند . این نوع خانواده های صندوق ممکن است اقتصاد داخلی خود را در مقیاس بزرگتر کاهش دهد، و صرفه جویی در هزینه های بالقوه را از طریق برون سپاری کاهش می دهد. ما همچنین می بینیم که خانواده های صندوق های دارایی با ارزش دارایی بیشتر معتقدند که سیستم های اطلاعات حسابداری را بیش از آنهایی که دارای دارایی های با ارزش بیشتری هستند، برون سپاری می کنند . ارزش گذاری این دارایی های ارزشمند با اعتماد به نفس، مهمترین فرآیند مدیریت سرمایه گذاری و یک کار مهم حسابداری است و نیاز به خارج کردن حسابداری برای مدیریت را بر اساس توانایی اصلی خود کاهش می دهد. این مطالعه از اهمیت بالقوه برای سرمایه گذاران و تنظیم کننده ها در ارزیابی تصمیمات صندوق های بسته در مورد توابع حسابداری برون سپاری است.

موضوعات مقاله