برون سپاری برای تبدیل هزینه های ثابت به هزینه های متغیر: تجزیه و تحلیل رقابتی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
41
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Outsourcing Fixed and variable costs Competition Game theory
کلمات کلیدی :
برونسپاری، هزینه ثابت و متغیر، رقابت ، نظریه بازی
عنوان فارسی :

برون سپاری برای تبدیل هزینه های ثابت به هزینه های متغیر: تجزیه و تحلیل رقابتی

عنوان انگلیسی :

Outsourcing to convert fixed costs into variable costs: A competitive analysis

ژورنال :
International Journal of Research in Marketing
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167811616300878
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.08.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 41

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Outsourcing Fixed and variable costs Competition Game theory

کلمات کلیدی : برونسپاری، هزینه ثابت و متغیر، رقابت ، نظریه بازی

عنوان فارسی : برون سپاری برای تبدیل هزینه های ثابت به هزینه های متغیر: تجزیه و تحلیل رقابتی

عنوان انگلیسی : Outsourcing to convert fixed costs into variable costs: A competitive analysis

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167811616300878چکیده انگلیسی
Outsourcing of production, services, and various economic activities is a pervasive phenomenon across industries. One of the key economic benefits of this popular practice, as mentioned by its sellers and buyers, is that it allows the outsourcing firm to reduce its fixed costs such as expenditures on equipment, information technology, fixed salaries of employees, etc., and convert those into a variable cost in the form of the purchase price that the outsourcing firm then pays the outside industry. This paper examines the strategic implications of this role of outsourcing in an oligopolistic setting. We show how these strategic considerations imply that, even absent any cost savings from outsourcing, competing firms can find it profitable to outsource. Furthermore, in such a setting, one firm may outsource while the ex-ante similar competing firm may not outsource. We also examine how consumer and social welfare are adversely affected when outsourcing plays this fixed-cost-to-variable-cost conversion role in an oligopolistic setting.

چکیده فارسی
برون سپاری تولید، خدمات و فعالیت های اقتصادی مختلف، یک پدیده فراگیر در سراسر صنایع است. یکی از مزایای اقتصادی کل این عمل محبوب، همانطور که توسط فروشندگان و خریداران آن اشاره شد، این است که به شرکت های برون سپاری امکان می دهد هزینه های ثابت خود را مانند هزینه های تجهیزات، فناوری اطلاعات، حقوق ثابت کارکنان و غیره کاهش دهد و تبدیل آنها به هزینه متغیر در قالب قیمت خرید که شرکت برون سپاری پس از آن به خارج از صنعت پرداخت می کند. در این مقاله، تحولات استراتژیک این نقش برون سپاری در یک محیط انحصاری بررسی می شود. ما نشان می دهیم که چگونه این ملاحظات استراتژیک حاکی از آن است که حتی در صورت عدم صرفه جویی در هزینه از برون سپاری، شرکت های رقیب می توانند از طریق منابع خارجی سودآور باشند. علاوه بر این، در چنین محیطی، یک شرکت ممکن است از طریق صدور مجوز، در حالی که یک شرکت رقابتی مشابه پیش از آن ممکن است از خارج خارج نشود. ما نیز بررسی می کنیم که چگونه برون سپاری کارایی این هزینه ثابت را به متغیر هزینه تبدیل ثابت در یک محیط الیگوپایستیک نشان می دهد که چگونه رفاه مصرف کننده و اجتماعی تاثیر می گذارد.

موضوعات مقاله