آیا برون سپاری تحقیقات قبلی هنر افزایش کارایی ثبت اختراع را افزایش می‌دهد ?شواهدی از ژاپن

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
16
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Patent Examination Outsourcing Search Prior art
کلمات کلیدی :
ثبت اختراع، بررسی، برون سپاری، جستجو، هنر پیشین
عنوان فارسی :

آیا برون سپاری تحقیقات قبلی هنر افزایش کارایی ثبت اختراع را افزایش می‌دهد ?شواهدی از ژاپن

عنوان انگلیسی :

Does the outsourcing of prior art search increase the efficiency of patent examination? Evidence from Japan

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315000797
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.05.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 16

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Patent Examination Outsourcing Search Prior art

کلمات کلیدی : ثبت اختراع، بررسی، برون سپاری، جستجو، هنر پیشین

عنوان فارسی : آیا برون سپاری تحقیقات قبلی هنر افزایش کارایی ثبت اختراع را افزایش می‌دهد ?شواهدی از ژاپن

عنوان انگلیسی : Does the outsourcing of prior art search increase the efficiency of patent examination? Evidence from Japan

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315000797چکیده انگلیسی
This paper investigates the effects of outsourcing of prior art search on the efficiency of patent examination, using a large scale Japanese patent examination data. Outsourcing may increase examination quality by expanding the scope of prior art search, while it may have a negative effect if the synergy between search and examination is important. Controlling for the endogeneity of outsourcing decision as well as the changes in the time resources available for an examiner, we find that the outsourcing of prior art search significantly decreases the frequency of appeals against both examiners’ rejections and grant decisions and reduces the length of examination duration. At the same time we find that the prior art search of complex inventions is not outsourced. These results suggest that the opportunity for exploiting external knowledge and capability can increase the quality as well as the speed of examination.

چکیده فارسی
این مقاله به بررسی تأثیر برونسپاری جستجوی قبلی در مورد کارایی امتحان ثبت اختراع، با استفاده از داده های معیار ثبت اختراعات ژاپن در مقیاس بزرگ می پردازد. برون سپاری ممکن است با افزایش گستره ی جستجوی قبلی افزایش یابد، در حالی که ممکن است اثر منفی داشته باشد، اگر همکاری بین جستجو و ترمیم مهم باشد. کنترل برون اندوزی تصمیم گیری برون سپاری و همچنین تغییرات در منابع زمان موجود برای یک بازرس است ، ما دریافتیم که برونسپاری از جستجوی هنر پیشین بطور قابل توجهی کاهش فراوانی اعتراضات در مورد بازپرسی از بازرسان و تصمیم گیری های اعطا می کند و مدت زمان طول دوره آزمون را کاهش می دهد . در همان زمان ما متوجه شدیم که جستجوی اختراعات پیچیده برون سپاری نیست. این نتایج نشان می دهد که فرصت برای بهره برداری از دانش و توان خارجی می تواند کیفیت و سرعت آزمون را افزایش دهد.

موضوعات مقاله