غلبه بر دوگانگی کاذب بین تحقیق و توسعه داخلی و کسب دانش خارجی: پویایی ظرفیت جذب در طول زمان

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
61
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Technology sourcing Absorptive capacity Knowledge assets Listed companies
کلمات کلیدی :
تامین فناوری، ظرفیت جذب، دارایی های دانش، شرکت های فهرست شده
عنوان فارسی :

غلبه بر دوگانگی کاذب بین تحقیق و توسعه داخلی و کسب دانش خارجی: پویایی ظرفیت جذب در طول زمان

عنوان انگلیسی :

Overcoming the false dichotomy between internal R&D and external knowledge acquisition: Absorptive capacity dynamics over time

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515003881
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.11.025
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 61

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Technology sourcing Absorptive capacity Knowledge assets Listed companies

کلمات کلیدی : تامین فناوری، ظرفیت جذب، دارایی های دانش، شرکت های فهرست شده

عنوان فارسی : غلبه بر دوگانگی کاذب بین تحقیق و توسعه داخلی و کسب دانش خارجی: پویایی ظرفیت جذب در طول زمان

عنوان انگلیسی : Overcoming the false dichotomy between internal R&D and external knowledge acquisition: Absorptive capacity dynamics over time

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515003881چکیده انگلیسی
An important challenge in open innovation is the capability to absorb and exploit external inbound knowledge, and how internal R&D may facilitate or hinder this. Conventionally, internal R&D expenditure is used as a proxy for absorptive capacity, but in the context of open innovation, this can be problematic. Internal R&D may also constrain present and future absorption, and restrict exploitation for a number of reasons, e.g. degree of development, structural, geographical or relevance to existing business units and markets. Conversely, external sources of innovation can be difficult to identify, evaluate and absorb, but may be more codified, as by definition they are available in the market, and more fully-developed to demonstrate commercial potential. Using panel data of 325 firms over five years, we find that contrary to the prescriptions of transaction cost analysis, externally-sourced knowledge takes less time to absorb and exploit than internally-generated knowledge, but that internal knowledge creates higher returns over the longer term. Significantly, the relationship between internal and external knowledge and performance changes over time, while the ideal strategic balance needs to consider decisions taken at different times.

چکیده فارسی
یک چالش مهم در نوآوری باز، توانایی جذب و بهره برداری از دانش ورودی خارجی است و اینکه چگونه تحقیق و توسعه داخلی می تواند این را تسهیل یا مانع کند. به طور معمول، هزینه های تحقیق و توسعه داخلی به عنوان یک پروکسی برای ظرفیت جذب استفاده می شود، اما در زمینه نوآوری ، این می تواند مشکل ساز باشد. تحقیق و توسعه داخلی همچنین ممکن است جذب در حال حاضر و آینده را محدود کند و استثمار را به دلایل مختلف محدود کند، مثلا درجه توسعه، ساختاری، جغرافیایی یا ارتباط با واحدهای کسب و کار موجود و بازارهای. برعکس، منابع خارجی نوآوری می توانند برای شناسایی، ارزیابی و جذب آن دشوار باشد، اما ممکن است بیشتر تدوین شوند، زیرا تعریف آنها در بازار موجود است و بیشتر به طور کامل برای نشان دادن پتانسیل تجاری استفاده می شود. با استفاده از اطلاعات پانل 325 شرکت در عرض پنج سال، می بینیم که بر خلاف دستورالعمل های تجزیه و تحلیل هزینه معامله، دانش در خارج از منابع، زمان کمتری برای جذب و بهره برداری از دانش درون تولید می کند، اما این دانش داخلی باعث بازده بیشتر در بلند مدت می شود . به طور قابل توجهی، ارتباط بین دانش و عملکرد درونی و خارجی در طول زمان تغییر می کند، در حالی که تعادل استراتژیک ایده آل نیاز به در نظر گرفتن تصمیماتی که در زمان های مختلف در نظر گرفته شده است.

موضوعات مقاله