تجزیه و تحلیل ارزش نمونه کارها ارزش ثبت اختراع: چارچوب جدید برای استفاده از اطلاعات ثبت اختراع برای برنامه ریزی استراتژیک فناوری

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
58
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Patent portfolio Patent analysis Patent value Patent value assessment Strategic technology management Strategic foresight
کلمات کلیدی :
نمونه کارها ثبت اختراع، تجزیه و تحلیل ثبت اختراع، ارزش ثبت اختراع، ارزیابی ارزش ثبت اختراع، مدیریت فناوری استراتژیک، پیش بینی استراتژیک
عنوان فارسی :

تجزیه و تحلیل ارزش نمونه کارها ارزش ثبت اختراع: چارچوب جدید برای استفاده از اطلاعات ثبت اختراع برای برنامه ریزی استراتژیک فناوری

عنوان انگلیسی :

The patent portfolio value analysis: A new framework to leverage patent information for strategic technology planning

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162514002996
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2014.10.013
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 58

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Patent portfolio Patent analysis Patent value Patent value assessment Strategic technology management Strategic foresight

کلمات کلیدی : نمونه کارها ثبت اختراع، تجزیه و تحلیل ثبت اختراع، ارزش ثبت اختراع، ارزیابی ارزش ثبت اختراع، مدیریت فناوری استراتژیک، پیش بینی استراتژیک

عنوان فارسی : تجزیه و تحلیل ارزش نمونه کارها ارزش ثبت اختراع: چارچوب جدید برای استفاده از اطلاعات ثبت اختراع برای برنامه ریزی استراتژیک فناوری

عنوان انگلیسی : The patent portfolio value analysis: A new framework to leverage patent information for strategic technology planning

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162514002996چکیده انگلیسی
Patents and patent portfolios are valuable assets. Companies need a conceptual structure to assess the value of their patent portfolio. This paper develops a practical and reproducible framework that can support scholars and practitioners to leverage the value of patents and to extract all possible strategic information from patent portfolio. The patent assessment process aims at comparing and contrasting the management of patents to the company's technologic and innovative strategy. The framework employs determinants of patent value that are elicited from patent databases, such as claims, citations, and market coverage, and that are expressed in terms of judgments achieved by interviewing involved managers, such as strategic relevance and economic relevance. The paper examines the main methodological issues in assessing patent portfolio value then, it describes the characteristics of the framework; subsequently, it illustrates the implementation of the proposed framework into two companies which operate in the aerospace and defense sector. The two implementations show that the framework can be used for strategic planning and strategic technology management.

چکیده فارسی
اوراق بهادار و حق ثبت اختراع دارایی های ارزشمندی هستند. شرکت ها نیاز به یک ساختار مفهومی برای ارزیابی ارزش نمونه کارهای ثبت اختراع خود دارند. این مقاله یک چارچوب عملی و قابل تکرار را ایجاد می کند که می تواند دانش پژوهان و متخصصین را برای استفاده از ارزش ثبت اختراعات و استخراج تمام اطلاعات استراتژیک احتمالی از نمونه کارهای ثبت اختراع حمایت کند. فرایند ارزیابی ثبت اختراعات با هدف مقایسه و مخالفت مدیریت ثبت اختراعات با استراتژی تکنولوژیکی و نوآورانه شرکت است. این چارچوب تعیین کننده های ارزش ثبت اختراع است که از پایگاه داده های ثبت اختراع، مانند ادعاهای، استنادها و پوشش بازار استفاده می شود و از نظر قضاوت هایی که با مصاحبه با مدیران درگیر، از قبیل ارتباطات استراتژیک و رابطه اقتصادی، بیان شده است. در این مقاله، مسائل روش شناختی اصلی در ارزیابی ارزش نمونه کارهای اداری مورد بررسی قرار می گیرد و ویژگی های این چارچوب را توصیف می کند. پس از آن، اجرای چارچوب پیشنهاد شده را به دو شرکت که در بخش هوافضا و دفاع فعالیت می کنند، نشان می دهد. این دو پیاده سازی نشان می دهد که چارچوب می تواند برای برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت فناوری استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد.

موضوعات مقاله