یک رویکرد مبتنی بر پروتکل ثبت اختراع برای ارزیابی شرکای بالقوه تحقیق و توسعه: کاربرد ارزش شرلی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
50
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Technological cooperation R&D partners Patent analysis Resource fit Patent portfolio Shapley value
کلمات کلیدی :
همکاری های تکنولوژیکی، شرکای تحقیق و توسعه، تجزیه و تحلیل ثبت اختراعات، متناسب با منبع، مقام دارای حق ثبت انحصاری ، ارزش شپلی
عنوان فارسی :

یک رویکرد مبتنی بر پروتکل ثبت اختراع برای ارزیابی شرکای بالقوه تحقیق و توسعه: کاربرد ارزش شرلی

عنوان انگلیسی :

A patent portfolio-based approach for assessing potential R&D partners: An application of the Shapley value

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515003054
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.10.010
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 50

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Technological cooperation R&D partners Patent analysis Resource fit Patent portfolio Shapley value

کلمات کلیدی : همکاری های تکنولوژیکی، شرکای تحقیق و توسعه، تجزیه و تحلیل ثبت اختراعات، متناسب با منبع، مقام دارای حق ثبت انحصاری ، ارزش شپلی

عنوان فارسی : یک رویکرد مبتنی بر پروتکل ثبت اختراع برای ارزیابی شرکای بالقوه تحقیق و توسعه: کاربرد ارزش شرلی

عنوان انگلیسی : A patent portfolio-based approach for assessing potential R&D partners: An application of the Shapley value

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515003054چکیده انگلیسی
We propose a patent portfolio-based approach for assessing potential R&D partners that can consider the inter-partner resource fit in the assessment process. The concept of an integrated patent portfolio is suggested and its value is designed to reflect the resource fit between potential R&D partners. The Shapley value is applied to assess the contribution of each potential partner to the value of the integrated patent portfolio. A case study of a lighting control system is presented to show the feasibility and advantages of our method. Overcoming the weakness of individual capability-focused evaluation of potential R&D partners, our method can better inform decision makers and experts in the partner selection process by enabling more comprehensive assessment of potential R&D partners.

چکیده فارسی
ما یک رویکرد مبتنی بر پروتکل ثبت اختراع را برای ارزیابی شرکای بالقوه تحقیق و توسعه پیشنهاد می کنیم که می توانند منابع بین شریک را در فرآیند ارزیابی در نظر بگیرند. مفهوم یک پروژۀ ثبت اختراع یکپارچه پیشنهاد شده است و ارزش آن طراحی شده است تا منعکس کننده منابع مناسب بین شرکای تحقیق و توسعه بالقوه باشد. ارزش شپلی برای ارزیابی سهم هر یک از شرکای بالقوه به ارزش نمونه کارهای ثبت اختراع اعمال می شود. یک مطالعه موردی یک سیستم کنترل روشنایی برای نشان دادن امکان و مزایای روش ما ارائه شده است. غلبه بر ضعف ارزیابی فردی از توانایی های بالقوه شرکای تحقیق و توسعه بالقوه، روش ما می تواند به تصمیم گیرندگان و کارشناسان در فرآیند انتخاب شریک، با فراهم آوردن ارزیابی جامع تر از شرکای تحقیق و توسعه بالقوه، بهتر بتواند به تصمیم گیرندگان و کارشناسان اطلاع دهد.

موضوعات مقاله