اختراعات، علائم تجاری و مکمل آنها در ریسک تهیه سرمایه

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
65
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Patents Trademarks Complementarity between patents and trademarks Venture capital funding
کلمات کلیدی :
اختراعات، علائم تجاری، همبستگی بین اختراعات و علامت های تجاری، ریسک تهیه سرمایه
عنوان فارسی :

اختراعات، علائم تجاری و مکمل آنها در ریسک تهیه سرمایه

عنوان انگلیسی :

Patents, trademarks, and their complementarity in venture capital funding

ژورنال :
Technovation
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497215000796
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.technovation.2015.11.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 65

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Patents Trademarks Complementarity between patents and trademarks Venture capital funding

کلمات کلیدی : اختراعات، علائم تجاری، همبستگی بین اختراعات و علامت های تجاری، ریسک تهیه سرمایه

عنوان فارسی : اختراعات، علائم تجاری و مکمل آنها در ریسک تهیه سرمایه

عنوان انگلیسی : Patents, trademarks, and their complementarity in venture capital funding

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497215000796چکیده انگلیسی
This paper analyzes the effects of patents and trademarks in the financing of start-ups through venture capitalists (VCs). Patents and trademarks signal a start-up's technological and marketing capabilities. We find that patents and trademarks not only have direct effects on venture capital financing but also have complementary effects. Start-ups that apply for both patents and trademarks yield higher VC funding than do those firms that apply for only one of the two IP rights. Furthermore, we find that the complementarity between patents and trademarks exists only in initial VC funding rounds. Our results suggest that early-phase start-ups seeking their initial VC funding do best when stressing both their technology and marketing capabilities. Accordingly, entrepreneurship policy should encourage start-ups to build both technological and marketing capabilities.

چکیده فارسی
این مقاله اثر تأثیرات ثبت اختراعات و علامت های تجاری را در تامین مالی شروع فعالیت های سرمایه گذاران سرمایه گذاری (VCs) بررسی می کند. اختراعات و علامت های تجاری به توانایی های تکنولوژیکی و بازاریابی شروع می شوند. ما متوجه می شویم که اختراعات و علائم تجاری نه تنها تاثیر مستقیمی بر سرمایه گذاری سرمایه گذاری دارند، بلکه اثرات مکمل هم دارند. شروع کارهایی که برای هر دو ثبت اختراع و علامت های تجاری اعمال می شود، تأمین مالی VC بالاتری را نسبت به آن دسته از شرکت هایی که فقط برای یکی از دو حقوق IP استفاده می کنند، می پردازند. علاوه بر این، متوجه می شویم که مکمل بودن بین اختراعات و علامت های تجاری تنها در دوره های اولیه سرمایه گذاری VC وجود دارد. نتایج ما نشان می دهد که شروع کارهای فاز اولیه به دنبال تامین بودجه ابتدایی خود را به بهترین وجه با تأکید بر توانایی های تکنولوژی و بازاریابی همراه می کنند. بر این اساس، سیاست کارآفرینی باید ابتکارات را برای ایجاد قابلیت های تکنولوژیکی و بازاریابی تشویق کند.

موضوعات مقاله