الگوهای سیستم های هوش تجاری کسب و کاراستفاده شده در سازمان ها

Elsevier تومان 45,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
84
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Business intelligence Decision support Use patterns Behavioral economics Case study Secondary analysis
کلمات کلیدی :
هوش تجاری، پشتیبانی تصمیم،الگوهای استفاده از اقتصاد رفتاری،مطالعه موردی،تجزیه و تحلیل ثانویه
عنوان فارسی :

الگوهای سیستم های هوش تجاری کسب و کاراستفاده شده در سازمان ها

عنوان انگلیسی :

Patterns of business intelligence systems use in organizations

ژورنال :
Decision Support Systems
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923617300453
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.dss.2017.03.005
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 84

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Business intelligence Decision support Use patterns Behavioral economics Case study Secondary analysis

کلمات کلیدی : هوش تجاری، پشتیبانی تصمیم،الگوهای استفاده از اقتصاد رفتاری،مطالعه موردی،تجزیه و تحلیل ثانویه

عنوان فارسی : الگوهای سیستم های هوش تجاری کسب و کاراستفاده شده در سازمان ها

عنوان انگلیسی : Patterns of business intelligence systems use in organizations

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923617300453چکیده انگلیسی
Business intelligence (BI) is often used as the umbrella term for large-scale decision support systems (DSS) in organizations. BI is currently the largest area of IT investment in organizations and has been rated as the top technology priority by CIOs worldwide for many years. The most important use patterns in decision support are concerned with the type of decision to be supported and the type of manager that makes the decision. The seminal Gorry and Scott Morton MIS/DSS framework remains the most popular framework to describe these use patterns. It is widely believed that DSS theory like this framework can be transferred to BI. This paper investigates BI systems use patterns using the Gorry and Scott Morton framework and contemporary decision-making theory from behavioral economics. The paper presents secondary case study research that analyzes eight BI systems and 86 decisions supported by these systems. Based on the results of the case studies a framework to describe BI use patterns is developed. The framework provides both a theoretical and empirically based foundation for the development of high quality BI theory. It also provides a guide for developing organizational strategy for BI provision. The framework shows that enterprise and smaller functional BI systems exist together in an organization to support different decisions and different decision makers. The framework shows that personal DSS theory cannot be applied to BI systems without specific empirical support.

چکیده فارسی
هوش تجاری (BI) اغلب به عنوان اصطلاح چتر برای سیستم های پشتیبانی تصمیم (DSS) در سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. BI در حال حاضر بزرگترین بخش سرمایه گذاری فناوری اطلاعات در سازمان ها است و برای سال های زیادی به عنوان اولویت فناوری برتر توسط CIO در سراسر جهان رتبه بندی شده است. مهمترین الگوهای استفاده در پشتیبانی تصمیم، مربوط به نوع تصمیم برای حمایت و نوع مدير تصمیم گیری است. چارچوب مشهور Gorry و اسکات مورتون MIS / DSS محبوب ترین چارچوب برای توصیف این الگوهای استفاده باقی مانده است. به طور گسترده ای معتقد است که نظریه DSS مانند این چارچوب می تواند به BI منتقل شود. این مقاله به بررسی الگوهای استفاده از سیستم های BI با استفاده از چارچوب Gorry و Scott Morton و نظریه تصمیم گیری معاصر از اقتصاد رفتاری می پردازد. این مقاله تحقیقاتی راجع به مطالعات موردی را انجام می دهد که 8 سیستم BI و 86 تصمیم گیری توسط این سیستم ها را تجزیه و تحلیل می کند. بر اساس نتایج مطالعات موردی، چارچوبی برای توصیف الگوهای استفاده از BI توسعه یافته است. این چارچوبی هر دو مبنای تئوری و تجربی مبتنی بر توسعه تئوری BI با کیفیت بالا را فراهم می کند. همچنین یک راهنمای برای ایجاد استراتژی سازمانی برای ارائه BI است. چارچوب نشان می دهد که سیستم های سازمانی و سیستم های عملکردی کوچکتر در یک سازمان برای حمایت از تصمیم گیری های مختلف و تصمیم گیرندگان مختلف، وجود دارد. چارچوب نشان می دهد که نظریه DSS شخصی نمی تواند به سیستم های BI بدون پشتیبانی تجربی خاصی اعمال شود.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 45,000