اجرت برای انجام حسابداری و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه: شواهد از چین

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
51
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Pay for accounting performance Compensation Innovation Agency Chinese market
کلمات کلیدی :
پرداخت برای عملکرد حسابداری، پاداش، نوآوری، آژانس، بازار چین
عنوان فارسی :

اجرت برای انجام حسابداری و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه: شواهد از چین

عنوان انگلیسی :

Pay for accounting performance and R&D investment: Evidence from China

ژورنال :
International Review of Economics & Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105905601630017X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.iref.2016.04.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 51

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Pay for accounting performance Compensation Innovation Agency Chinese market

کلمات کلیدی : پرداخت برای عملکرد حسابداری، پاداش، نوآوری، آژانس، بازار چین

عنوان فارسی : اجرت برای انجام حسابداری و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه: شواهد از چین

عنوان انگلیسی : Pay for accounting performance and R&D investment: Evidence from China

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105905601630017Xچکیده انگلیسی
Previous studies argue that due to the complexity and long-term nature of research and development (R&D), there is no significant relationship between pay for short-term accounting performance and R&D investment. Meanwhile, we might also expect a negative relationship between pay for accounting performance and R&D investment in firms under temporary earnings pressure. However, we show that in an emerging market such as China, where the agency cost of innovation is high, firms may use incentive plans based on accounting performance to mitigate the opportunistic behavior of management. We find a positive relationship between pay for accounting performance and R&D investment. In addition, we find that the above relationship becomes weaker if there are alternative governance mechanisms to mitigate the agency cost of innovation.

چکیده فارسی
مطالعات قبلی استدلال می کنند که با توجه به پیچیدگی و ماهیت تحقیق و توسعه درازمدت، رابطه معنی داری بین پرداخت هزینه های حسابداری کوتاه مدت و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه وجود ندارد. در ضمن، ممکن است انتظار داشته باشیم که رابطه معکوس بین پرداخت کارایی حسابداری و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در بنگاه های تحت فشار درآمد موقتی باشد. با این حال، ما نشان می دهیم که در یک بازار در حال ظهور مانند چین، که در آن آژانس هزینه نوآوری بالا است، شرکت ها می توانند از برنامه های انگیزشی بر اساس عملکرد حسابداری برای کاهش رفتار فرصت طلب مدیریت استفاده کنند. ما رابطه مثبت بین پرداختی برای عملکرد حسابداری و سرمایه گذاری R & D پیدا می کنیم. علاوه بر این، متوجه می شویم که رابطه بالا در صورت عدم وجود مکانیسم های قانونی جایگزینی برای کاهش هزینه های آژانس برای نوآوری، ضعیف تر می شود.

موضوعات مقاله