چگونه روش های مختلف پرداخت، بازدهی هزینه و اعتبار در تجارت الکترونیک را ارائه می دهند؟

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
100
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Credit efficiency Credit cards E-commerce Electronic payments Online retailing PayPal Prepayments Retail payments Transaction costs Working capital
کلمات کلیدی :
بازده اعتباری، کارت های اعتباری، تجارت الکترونیک، پرداخت الکترونیکی، خرده فروشی آنلاین، پیش پرداخت پی پال ، پرداخت های خرده فروشی، هزینه های معامله، سرمايه گذاري
عنوان فارسی :

چگونه روش های مختلف پرداخت، بازدهی هزینه و اعتبار در تجارت الکترونیک را ارائه می دهند؟

عنوان انگلیسی :

How do different payment methods deliver cost and credit efficiency in electronic commerce?

ژورنال :
Electronic Commerce Research and Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567422316300357
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.elerap.2016.06.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 100

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Credit efficiency Credit cards E-commerce Electronic payments Online retailing PayPal Prepayments Retail payments Transaction costs Working capital

کلمات کلیدی : بازده اعتباری، کارت های اعتباری، تجارت الکترونیک، پرداخت الکترونیکی، خرده فروشی آنلاین، پیش پرداخت پی پال ، پرداخت های خرده فروشی، هزینه های معامله، سرمايه گذاري

عنوان فارسی : چگونه روش های مختلف پرداخت، بازدهی هزینه و اعتبار در تجارت الکترونیک را ارائه می دهند؟

عنوان انگلیسی : How do different payment methods deliver cost and credit efficiency in electronic commerce?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567422316300357چکیده انگلیسی
Using unique data consisting of more than 16.3 million sales transactions provided by a leading European fashion e-commerce company, this study evaluates several payment instruments, including invoices, credit cards, PayPal payments, and prepayments, from an online retailer’s perspective in terms of cost and credit efficiency. The authors identify the transaction size, allowance costs for fraudulent customers, and type of credit card provider that influence retailer transaction costs. Moreover, the results reveal that, for small transaction sizes, invoices are the most cost-efficient payment method, while prepayments dominate for large transaction sizes. Electronic payments in terms of both credit card and PayPal cause higher payment costs, and do not show scale efficiency in e-commerce. Furthermore, this research illustrates differences in the collection time of accounts receivable across payment methods, implying the cost of capital that arises for the retailer. The results lead to the conclusion that prepayments and PayPal payments are associated with the lowest cost of capital.

چکیده فارسی
با استفاده از داده های منحصر به فرد شامل بیش از 16.3 میلیون معاملات فروش ارائه شده از سوی شرکت پیشرو تجارت الكترونیكی مد اروپا، این مطالعه چندین روش پرداخت، از جمله صورتحساب، کارت های اعتباری، پرداخت پی پال و پیش پرداخت را از دیدگاه خرده فروش اینترنتی از نظر هزینه و اعتبار بهره وری. نویسندگان اندازه معامله، هزینه های کمک هزینه برای مشتری های جعلی و نوع ارائه دهنده کارت اعتباری را که هزینه های معامله خرده فروش را تحت تاثیر قرار می دهند شناسایی می کند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که برای اندازه های کوچک معاملات، فاکتورها روش پرداخت بیشتر از هزینه هستند، در حالی که پیش پرداخت ها برای اندازه های بزرگ معاملات تسلط دارند. پرداخت های الکترونیکی از نظر کارت و پی پال هر دو هزینه های پرداخت بیشتر را افزایش می دهند و کارایی مقیاس را در تجارت الکترونیک نشان نمی دهند. علاوه بر این، این تحقیق اختلافات در زمان جمع آوری حساب های دریافتی را از طریق روش های پرداخت نشان می دهد، به این معنی که هزینه سرمایه ای که برای خرده فروش ایجاد می شود. نتایج به این نتیجه رسیده است که پیش پرداخت و پرداخت پی پال با کمترین هزینه سرمایه همراه است.

موضوعات مقاله