آلودگی درک شده و ورود گردشگر در چین

Elsevier تومان 14,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
4
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
14
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Inbound tourism Pollution Perceived pollution Search engine data Google Trends
کلمات کلیدی :
گردشگر ورودی، آلودگی، آلودگی درک شده، اطلاعات موتور جستجو، روند گوگل
عنوان فارسی :

آلودگی درک شده و ورود گردشگر در چین

عنوان انگلیسی :

Perceived pollution and inbound tourism in China

ژورنال :
Tourism Management Perspectives
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973616301209
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.12.006
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 3

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 14

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Inbound tourism Pollution Perceived pollution Search engine data Google Trends

کلمات کلیدی : گردشگر ورودی، آلودگی، آلودگی درک شده، اطلاعات موتور جستجو، روند گوگل

عنوان فارسی : آلودگی درک شده و ورود گردشگر در چین

عنوان انگلیسی : Perceived pollution and inbound tourism in China

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973616301209چکیده انگلیسی
Pollution inherently conjures negative thoughts; particularly when that pollution can be hazardous to your health. However, the extent to which pollution discourages tourism has yet to be studied empirically. In this research letter, we examine the interaction between perceived pollution and inbound tourism in China through a VAR model. Concerns about pollution are measured by Google Trends data. We find that perceived pollution lowers inbound tourism. Our results show that the rising unease about pollution could hurt the tourism sector in an economy.

چکیده فارسی
آلودگی ذاتا موجب افکار منفی می شود؛ به خصوص هنگامی که این آلودگی می تواند به سلامتی شما آسیب برساند. با این حال، میزان آلودگی از گردشگری تا کنون مورد تجربی قرار نگرفته است. در این نامه تحقیق، تعامل بین آلودگی درک شده و گردشگری ورودی در چین را با استفاده از مدل VAR بررسی می کنیم. نگرانی در مورد آلودگی توسط داده های گوگل ترند اندازه گیری می شود. ما دریافتیم که آلودگی درک شده گردشگری ورودی را کاهش می دهد. نتایج ما نشان می دهد که افزایش نگرانی در مورد آلودگی می تواند به بخش گردشگری در اقتصاد آسیب برساند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 14,000