تقاضای بیش از حد دائمی به عنوان استراتژی کسب و کار: تجزیه و تحلیل بازار آموزش عالی برزیل

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
24
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
higher education market segmentation excess demand
کلمات کلیدی :
آموزش عالی، تقسیم بازار، تقاضای بیش از حد
عنوان فارسی :

تقاضای بیش از حد دائمی به عنوان استراتژی کسب و کار: تجزیه و تحلیل بازار آموزش عالی برزیل

عنوان انگلیسی :

Permanent demand excess as business strategy: an analysis of the Brazilian higher-education market

ژورنال :
Revista de Administração
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0080210716303764
آدرس DOI :
https://doi.org/10.5700/rausp1181
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 24

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : higher education market segmentation excess demand

کلمات کلیدی : آموزش عالی، تقسیم بازار، تقاضای بیش از حد

عنوان فارسی : تقاضای بیش از حد دائمی به عنوان استراتژی کسب و کار: تجزیه و تحلیل بازار آموزش عالی برزیل

عنوان انگلیسی : Permanent demand excess as business strategy: an analysis of the Brazilian higher-education market

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0080210716303764چکیده انگلیسی
Permanent demand excess as business strategy: an analysis of the Brazilian higher-education marketMany Higher Education Institutions (HEIs) establish tuition below the equilibrium price to generate permanent demand excess. This paper first adapts Becker’s (1991) theory to understand why the HEIs price in this way. The fact that students are both consumers and inputs on the education production process gives rise to a market equilibrium where some firms have excess demand and charge high prices, and others charge low prices and have empty seats. Second, the paper analyzes this equilibrium empirically. We estimated the demand for undergraduate courses in Business Administration in the State of São Paulo. The results show that tuition, quality of incoming students and percentage of lecturers holding doctorates degrees are the determining factors of students’ choice. Since the student quality determines the demand for a HEI, it is calculated what the value is for a HEI to get better students; that is the total revenue that each HEI gives up to guarantee excess demand. Regarding the “investment” in selectivity, 39 HEIs in São Paulo give up a combined R$ 5 million (or US$ 3.14 million) in revenue per year per freshman class, which means 7.6% of the revenue coming from a freshman class.

چکیده فارسی
تقاضای بیش از حد دائمی به عنوان استراتژی کسب و کار: تجزیه و تحلیل بازار آموزش عالی برزیلبسیاری از موسسات تحصیلات عالی (HEIs) برای پایین آوردن تقاضای دائمی هزینه تحصیل را پایین تر از قیمت تعادلی قرار می دهند. این مقاله برای اولین بار تئوری بکر (1991) را درک می کند که چرا قیمت های HEI به این ترتیب است. واقعیت این است که دانش آموزان مصرف کننده و ورودی هر دو در فرایند تولید آموزش هستند، موجب تعادل بازار می شود، در حالی که برخی از شرکتها تقاضای بیش از حد دارند و هزینه های بالا را می پردازند و دیگران قیمت های پایین و صندلی های خالی دارند. دوم، مقاله تجربی از این تعادل را تحلیل می کند. ما تقاضا برای دوره های کارشناسی در اداره کسب و کار در ایالت سائو پائولو را برآورد کردیم. نتایج نشان می دهد که دانشجویان، کیفیت دانشجویان ورودی و درصد استادانی که دارای مدرک دکتری هستند، عوامل تعیین کننده انتخاب دانشجویان می باشند. از آنجائیکه کیفیت دانش آموز تقاضا برای یک HEI را تعیین می کند، برای تعیین دانش آموزان بهتر است ارزش برای یک HEI تعیین می شود؛ این مبلغ کل درآمدی است که هر HEI می دهد تا تقاضای اضافی را تضمین کند. با توجه به "سرمایه گذاری" در انتخابی، 39 HEI در سائو پائولو از مجموع 5 میلیون دلار (یا 3.14 میلیون دلار) درآمد در هر سال برای یک کلاس تازه وارد، مبلغ 7.6 درصد درآمد حاصل از یک کلاس تازه کار را از دست می دهند.

موضوعات مقاله