ارزش های شخصی و نظریه رفتار برنامه ریزی شده: مطالعه ارزش ها و تعطیلات کاری در بزرگسالان جوان

Elsevier تومان 14,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
3
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
11
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Schwartz's value theory Values systems The theory of planned behaviour Young adult travel decisions
کلمات کلیدی :
تئوری ارزش شوآرتز، سیستم ارزش ها، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، تصمیم گیری های مسافرتی جوان بالغ
عنوان فارسی :

ارزش های شخصی و نظریه رفتار برنامه ریزی شده: مطالعه ارزش ها و تعطیلات کاری در بزرگسالان جوان

عنوان انگلیسی :

Personal values and the theory of planned behaviour: A study of values and holiday trade-offs in young adults

ژورنال :
Tourism Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717300808
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.12.023
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 2

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 11

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Schwartz's value theory Values systems The theory of planned behaviour Young adult travel decisions

کلمات کلیدی : تئوری ارزش شوآرتز، سیستم ارزش ها، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، تصمیم گیری های مسافرتی جوان بالغ

عنوان فارسی : ارزش های شخصی و نظریه رفتار برنامه ریزی شده: مطالعه ارزش ها و تعطیلات کاری در بزرگسالان جوان

عنوان انگلیسی : Personal values and the theory of planned behaviour: A study of values and holiday trade-offs in young adults

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717300808چکیده انگلیسی
Prior studies have ignored information inherent in the structure of people's values when investigating their impact on tourism decisions. This study examined how personal values trade-offs along two bipolar values dimensions (self-enhancement versus self-transcendence and openness-to-change versus conservation) impacted young adults' travel decisions. A two-staged survey of 299 young adults obtained personal values (at time 1) and value-expressive holiday preferences within a theory of planned behaviour (at time 2). Both bipolar values dimensions predicted attitudes, subjective norms and perceived behavioural control towards value-congruent holidays. The total effect of personal values on intentions was larger than that of subjective norms for both dimensions and larger than that of perceived behavioural control for the self-transcendence verses self-enhancement dimension.

چکیده فارسی
مطالعات پیشین اطلاعاتی را که در ساختار ارزش های مردم در هنگام بررسی تاثیرات آنها در تصمیم گیری های گردشگری نقش دارند، نادیده گرفته اند. در این مطالعه، چگونگی تعامل ارزش های شخصی در دو ابعاد ارزش دوقطبی (خودکفایی در برابر خود تعالی و باز بودن به تغییر در مقابل حفظ) بررسی تصمیمات مسافرتی جوانان را تحت تاثیر قرار داد. یک نظرسنجی دو مرحله ای از 299 بزرگسالان جوان، ارزش های شخصی (در زمان 1) و ترجیحات تعطیلات ارزشمند را در یک نظریه رفتار برنامه ریزی شده (در زمان 2) به دست آورد. هر دو ابعاد ارزش دوقطبی، نگرش ها، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده را نسبت به تعطیلات متقابل ارزشمند پیش بینی می کنند. اثر کل ارزش های شخصی بر روی اهداف، بیشتر از هنجارهای ذهنی برای هر دو ابعاد و بزرگتر از کنترل رفتاری درک شده برای ابعاد خودپرورشی نشانه ها است.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 14,000