تضمین و مدیریت پشتیبانی برای پروژه های فناوری اطلاعات

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
123
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Management support IT project Persuasion behavior Cognitive involvement Emotional involvement
کلمات کلیدی :
مديريت پشتیبانی ، پروژه فناوری اطلاعات، رفتار متقاعد کننده، مشارکت شناختی، مشارکت ذهنی
عنوان فارسی :

تضمین و مدیریت پشتیبانی برای پروژه های فناوری اطلاعات

عنوان انگلیسی :

Persuasion and management support for IT projects

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315000630
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.03.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 123

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Management support IT project Persuasion behavior Cognitive involvement Emotional involvement

کلمات کلیدی : مديريت پشتیبانی ، پروژه فناوری اطلاعات، رفتار متقاعد کننده، مشارکت شناختی، مشارکت ذهنی

عنوان فارسی : تضمین و مدیریت پشتیبانی برای پروژه های فناوری اطلاعات

عنوان انگلیسی : Persuasion and management support for IT projects

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315000630چکیده انگلیسی
This study assesses the effectiveness of an IT project team's direct persuasion behaviors in obtaining management support. The literature typically suggests that obtaining management support is critical for IT project success. The literature also generally prescribes cognition-based approaches to obtaining such support, ignoring the potential effect of emotion on influencing management. We employ organizational influence theory to identify direct persuasion strategies and posit that both cognitive involvement and emotional involvement mediate the effectiveness of influence strategies on management support. Our argument was tested on a survey of non-MIS managers who recently undertook large IT projects. Our results demonstrate the effectiveness of two persuasion behaviors applied by the project team to obtain management support. Both persuasion behaviors encourage management support by increasing management's cognitive and emotional involvement in the project. We find that emotional involvement has a stronger effect than cognitive involvement on management support. Important implications for theory and practice are discussed.

چکیده فارسی
این مطالعه به بررسی اثربخشی رفتارهای متقاعد کننده تیم IT در دستیابی به حمایت مدیریت می پردازد. پژوهش معمولا نشان می دهد که دستیابی به حمایت مدیریتی برای موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات حیاتی است. پژوهش همچنین به طور کلی رویکردهای شناختی را برای به دست آوردن چنین حمایتی نادیده گرفتن تاثیر بالقوه احساسات بر تأثیر مدیریت ترسیم می کند.ما از نظریه نفوذ سازمان استفاده می کنیم تا استراتژی های متقاعد کننده مستقیم را تشخیص دهیم و این که درگیر شدن شناختی و دخالت عاطفی درمورد اثربخشی استراتژی های نفوذ در حمایت از مدیریت، میانجی است. استدلال ما بر اساس یک نظرسنجی از مدیران غیر مؤسسه بود که اخیرا پروژه های بزرگ IT را انجام داده اند. نتایج ما اثربخشی دو رفتار متقاعد کننده توسط تیم پروژه را برای به دست آوردن حمایت مدیریت نشان می دهد. هر دو رفتار متقاعد کننده، با افزایش درک شناختی و عاطفی مدیریت در پروژه، مدیریت حمایت را تشویق می کنند.دریافتیم که دخالت عاطفی تأثیر قویتری نسبت به دخالت شناختی در حمایت از مدیریت دارد. مفاهیم مهم برای نظریه و عمل بحث شده است.

موضوعات مقاله