برنامه ریزی، انجام، بررسی، عمل: نیاز به ممیزی مستقل از سیستم مسئولیت داخلی در سلامت و ایمنی شغلی

Elsevier تومان 34,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
64
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Labour standards Occupational health and safety Corporate Social Responsibility Management systems Internal responsibility system Leading indicators
کلمات کلیدی :
استانداردهای کار، بهداشت حرفه ای و ایمنی، شرکت های اجتماعی، مسئولیت سیستم های مدیریت، سیستم مسئولیت های داخلی، شاخص های رهبری
عنوان فارسی :

برنامه ریزی، انجام، بررسی، عمل: نیاز به ممیزی مستقل از سیستم مسئولیت داخلی در سلامت و ایمنی شغلی

عنوان انگلیسی :

Plan, Do, Check, Act: The need for independent audit of the internal responsibility system in occupational health and safety

ژورنال :
Safety Science
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753515003173
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2015.11.019
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 64

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Labour standards Occupational health and safety Corporate Social Responsibility Management systems Internal responsibility system Leading indicators

کلمات کلیدی : استانداردهای کار، بهداشت حرفه ای و ایمنی، شرکت های اجتماعی، مسئولیت سیستم های مدیریت، سیستم مسئولیت های داخلی، شاخص های رهبری

عنوان فارسی : برنامه ریزی، انجام، بررسی، عمل: نیاز به ممیزی مستقل از سیستم مسئولیت داخلی در سلامت و ایمنی شغلی

عنوان انگلیسی : Plan, Do, Check, Act: The need for independent audit of the internal responsibility system in occupational health and safety

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753515003173چکیده انگلیسی
This research explores the use of regulatory non-compliance as an additional measure of the health of the internal responsibility system. Using an analysis of orders issued pursuant to the Occupational Health and Safety Act in the Ontario mining sector over a 10 year period this paper argues that observed non-compliance shows that even with sophisticated sectors in developed jurisdictions third party audit with sanction powers is needed. Additionally, this analysis provides a leading indicator approach that can be used by regulators or those who are regulated to improve health and safety outcomes by complementing other techniques to gauge the strength or success of internal responsibility systems that are based on workplace questionnaires.

چکیده فارسی
این تحقیق استفاده از عدم رعایت نظم را به عنوان یک معیار اضافی از سلامت سیستم مسئولیت درونی بررسی می کند. با استفاده از تجزیه و تحلیل سفارشات صادر شده با توجه به قانون بهداشت حرفه ای و ایمنی در بخش معدن بخش انتاریو در مدت 10 سال، این مقاله استدلال می کند که عدم انطباق مشاهده نشان می دهد که حتی با بخش های پیشرفته در حوزه های توسعه یافته، ممیزی شخص ثالث با قدرت مجاز مورد نیاز است. علاوه بر این، این تجزیه و تحلیل یک رویکرد نشانگر پیشرو است که می تواند توسط تنظیم کننده ها یا کسانی که برای بهبود نتایج سلامت و ایمنی توسط بهبود تکنیک های دیگر برای ارزیابی قدرت یا موفقیت سیستم های مسئولیت درونی که بر اساس پرسش نامه های محل کار استفاده می شود، مورد استفاده قرار گیرد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 34,000