ریسک سیاسی، استراتژی های سیاسی شرکت ها و هزینه بدهی


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/loadme/domains/paperdownload.me/public_html/wp-content/themes/traitor/woocommerce/single-product.php on line 52
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
22
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
65
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
عنوان فارسی :

ریسک سیاسی، استراتژی های سیاسی شرکت ها و هزینه بدهی

عنوان انگلیسی :

Policy risk, corporate political strategies, and the cost of debt

ژورنال :
Journal of Corporate Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119916300979
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.08.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 21

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 65

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی :

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : ریسک سیاسی، استراتژی های سیاسی شرکت ها و هزینه بدهی

عنوان انگلیسی : Policy risk, corporate political strategies, and the cost of debt

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119916300979چکیده انگلیسی
We examine how political geography affects firms' cost of debt. Local policy risk, measured by proximity to political power reflected in firms' position in the country's political map, is positively related to firms' cost of debt. Employing a difference-in-difference-in-differences (DDD) estimation around presidential elections, we find that firms headquartered in states that become more aligned with the president after elections are exposed to more policy risk and thus incur higher yield spreads. Firms can manage policy risk by engaging in corporate political strategies. Consistent with the view that such political strategies protect firms against uncertainty about future policies, we find policy risk has less of an impact on a firm's cost of debt when the firm makes more PAC contributions or spends more money on lobbying.

چکیده فارسی
ما بررسی می کنیم چگونه جغرافیای سیاسی بر هزینه بدهی های شرکت تاثیر می گذارد. ریسک سیاست های محلی، که با نزدیکی به قدرت سیاسی که در موقعیت های شرکت در نقشه سیاسی کشور قرار دارد، اندازه گیری شده است، با هزینه های بدهی های شرکت رابطه مثبتی دارد. با استفاده از برآورد تفاوت اختلاف در اختلاف (DDD) حول انتخابات ریاست جمهوری، ما متوجه می شویم که شرکت هایی که مقر اصلی در ایالت هایی هستند که پس از انتخابات با ریسک بیشتری روبرو می شوند، بیشتر در معرض خطرات سیاست قرار می گیرند و به این ترتیب نرخ بهره بیشتر افزایش می یابد. شرکت ها می توانند با دخالت در استراتژی های سیاسی شرکت ها، ریسک های سیاست را کنترل کنند. با توجه به این که استراتژی های سیاسی از شرکت ها در برابر عدم اطمینان در مورد سیاست های آینده محافظت می کنند، ما خط مشی های سیاسی را کمتر می بینیم که هزینه های بدهی های شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند، زمانی که شرکت مشارکت های بیشتری را انجام می دهد یا پول بیشتری به لابی می دهد.

موضوعات مقاله