بنادر، مناطق و سیستم های تولید: تولید خودرو در کیوشو ، ژاپن

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
40
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Port Manufacturing Automobile industry Core–periphery model
کلمات کلیدی :
بندر ساخت، صنعت خودرو، مدل درون-پیرامون
عنوان فارسی :

بنادر، مناطق و سیستم های تولید: تولید خودرو در کیوشو ، ژاپن

عنوان انگلیسی :

Ports, regions and manufacturing systems: Automobile manufacturing in Kyushu, Japan

ژورنال :
Case Studies on Transport Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X17300949
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cstp.2017.03.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 40

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Port Manufacturing Automobile industry Core–periphery model

کلمات کلیدی : بندر ساخت، صنعت خودرو، مدل درون-پیرامون

عنوان فارسی : بنادر، مناطق و سیستم های تولید: تولید خودرو در کیوشو ، ژاپن

عنوان انگلیسی : Ports, regions and manufacturing systems: Automobile manufacturing in Kyushu, Japan

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X17300949چکیده انگلیسی
The locations of seaports and manufacturing activities in Japan have changed considerably since World War II. Despite the geographic spread of economic activities over decades and the uneven development of ports, the cores of both systems have long remained in the same metropolitan areas. While co-location does not provide necessary or causal connection, strong a priori grounds can be offered to posit that a necessary relationship exists between the Japanese manufacturing system's geographic expansion and changes in the maritime transport network. A case study of automobile industry's recent development in the peripheral region of Kyushu identifies some drivers of these evolutions at the level of one particular sector. This suggests that, despite the development of high capacity transport infrastructure and manufacturing facilities in the Japanese periphery, the current manufacturing core is not yet threatened.

چکیده فارسی
مکان های شرکت های دریایی و فعالیت های تولیدی در ژاپن از زمان جنگ جهانی دوم قابل ملاحظه ای تغییر کرده است. با وجود گسترش جغرافیایی فعالیت های اقتصادی در طول دهه ها و توسعه ناهموار بنادر، هسته های هر دو سیستم مدت ها در همان مناطق شهری باقی مانده است. در حالی که محل هماهنگی ارتباطات ضروری یا علنی را فراهم نمی کند، می تواند زمینه های پیشینی قوی را فراهم کند تا رابطه ی لازم بین گسترش جغرافیایی سیستم تولید ژاپن و تغییرات در شبکه حمل و نقل دریایی وجود داشته باشد. مطالعه موردی توسعه اخیر صنعت خودرو در منطقه محدوده Kyushu برخی از رانندگان این تحولات را در سطح یک بخش خاص مشخص می کند. این نشان می دهد که علیرغم توسعه زیرساخت های حمل و نقل با ظرفیت بالا و امکانات تولید در حومه ژاپن، هسته فعلی تولید هنوز تهدید نشده است.

موضوعات مقاله