انتظار می رود سهامداران چه حق بیمه ای را هدف قرار دهد؟ توضیح بازخورد منفی بر اساس اعلامیه های ارائه شده

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
52
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Takeovers Prospect Theory Behavioral bias Disappointment
کلمات کلیدی :
فروپاشی، چشم انداز، تئوری رفتاری با غرض، ناامیدی
عنوان فارسی :

انتظار می رود سهامداران چه حق بیمه ای را هدف قرار دهد؟ توضیح بازخورد منفی بر اساس اعلامیه های ارائه شده

عنوان انگلیسی :

What premiums do target shareholders expect? Explaining negative returns upon offer announcements

ژورنال :
Journal of Corporate Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119914001679
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.12.015
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 52

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Takeovers Prospect Theory Behavioral bias Disappointment

کلمات کلیدی : فروپاشی، چشم انداز، تئوری رفتاری با غرض، ناامیدی

عنوان فارسی : انتظار می رود سهامداران چه حق بیمه ای را هدف قرار دهد؟ توضیح بازخورد منفی بر اساس اعلامیه های ارائه شده

عنوان انگلیسی : What premiums do target shareholders expect? Explaining negative returns upon offer announcements

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119914001679چکیده انگلیسی
We find, in a sample of 7581 merger offer announcements from 1990 to 2013, shareholders of 1283 (or 17%) target firms responded to the offer with negative market returns. These investors were disappointed at the offer, despite the price premium. To explain their disappointment, one must understand how target shareholders form expectations of premium to be received. We use a novel empirical design to find the relative weights of the rational vs. behavioral factors underlying the process of expectation formation. The estimated expected premiums are shown to have predictive power in the subsamples of both the positive and negative market responses. We also compare how the weights of the expectation factors change under different market conditions: hot vs. cold M&A regimes, bull vs. bear stock market, financial crisis vs. non-crisis periods, and dotcom bubble vs. no bubble.

چکیده فارسی
ما دریافتیم که سهامداران در نمونه ای از 7581 پیشنهاد ادغام را از سال های 1990 تا 2013 1283 (یا 17٪) شرکت های هدف با پیشنهاد بازاریابی منفی پاسخ دادند. با وجود قیمت حق بیمه، این سرمایه گذاران در این پیشنهاد ناامید شدند. برای توضیح ناامیدی خود، باید بدانید که چگونه سهامداران هدف از انتظارات حق بیمه دریافت می کنند. ما از طراحی تجربی جدید برای پیدا کردن وزن نسبی عوامل منطقی و رفتاری در فرایند شکل گیری انتظارات استفاده می کنیم. برآوردهای پیش بینی شده انتظار می رود که قدرت پیش بینی در نمونه های هر دو پاسخ مثبت و منفی بازار داشته باشد. همچنین مقایسه می کنیم که چگونه وزن عوامل پیش بینی در شرایط بازار مختلف تغییر می کند: تغییر عوامل گرم و سرد در بازار M & A، بازار بورس سهام خلیج فارس، بحران مالی در مقابل بحران های غیر بحرانی، و نقاط حبابی در مقابل غیر حبابی.

موضوعات مقاله