تنظیم قیمت قانونی در صنعت آب انگلستان و ولز : طرحی برای اندازه‌گیری عملکرد بهره‌وری

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
38
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Panel index numbers Productivity decomposition Regulation X factor Water industry
کلمات کلیدی :
اعداد شاخص پنل ، تجزیه ی بهره وری، مقررات عامل X ، صنعت آب
عنوان فارسی :

تنظیم قیمت قانونی در صنعت آب انگلستان و ولز : طرحی برای اندازه‌گیری عملکرد بهره‌وری

عنوان انگلیسی :

Price-cap regulation in the English and Welsh water industry: A proposal for measuring productivity performance

ژورنال :
Utilities Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957178716300960
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jup.2016.04.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 38

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Panel index numbers Productivity decomposition Regulation X factor Water industry

کلمات کلیدی : اعداد شاخص پنل ، تجزیه ی بهره وری، مقررات عامل X ، صنعت آب

عنوان فارسی : تنظیم قیمت قانونی در صنعت آب انگلستان و ولز : طرحی برای اندازه‌گیری عملکرد بهره‌وری

عنوان انگلیسی : Price-cap regulation in the English and Welsh water industry: A proposal for measuring productivity performance

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957178716300960چکیده انگلیسی
Privately owned water utilities typically operate under a regulated monopoly regime. Price-cap regulation has been introduced as a means to enhance efficiency and innovation. The main objective of this paper is to propose a methodology for measuring productivity change across companies and over time when the sample size is limited. An empirical application is developed for the UK water and sewerage companies (WaSCs) for the period 1991–2008. A panel index approach is applied to decompose and derive unit-specific productivity growth as a function of the productivity growth achieved by benchmark firms, and the catch-up to the benchmark firm achieved by less productive firms. The results indicated that significant gains in productivity occurred after 2000, when the regulator set tighter reviews. However, the average WaSC still must improve towards the benchmarking firm by 2.69% over a period of five years to achieve comparable performance. This study is relevant to regulators who are interested in developing comparative performance measurement when the number of water companies that can be evaluated is limited. Moreover, setting an appropriate X factor is essential to improve the efficiency of water companies and this study helps to achieve this challenge.

چکیده فارسی
شرکت‌های خصوصی که تحت مالکیت خصوصی هستند معمولا تحت یک روند تک‌قطبی منظم فعالیت می‌کنند . تنظیم قیمت به عنوان ابزاری برای افزایش بهره‌وری و نوآوری معرفی شده‌است . هدف اصلی این مقاله ارایه یک روش برای اندازه‌گیری تغییرات بهره‌وری در شرکت‌ها و طول زمانی است که اندازه نمونه محدود است . یک کاربرد تجربی برای شرکت‌های آب و فاضلاب بریتانیا ( WaSCs ) برای دوره 1991 - 2008 توسعه داده شده‌است . یک رویکرد شاخص پنل برای تجزیه و به دست آوردن رشد بهره‌وری خاص واحد به عنوان تابعی از رشد بهره‌وری حاصل از شرکت‌ها و نیز دستیابی به عملکرد رشد بهره وری که توسط شرکت‌های تولیدی کمتری به دست آمده‌است , اعمال می‌شود . نتایج نشان داد که دستاوردهای قابل‌توجه در بهره‌وری پس از سال 2000 رخ دادند , زمانی که تنظیم‌کننده نظرات دقیقتری را تنظیم کرد . با این حال , متوسط WaSC هنوز باید به سمت شرکت الگوبرداری تا 2.69 % در طول پنج سال برای دستیابی به عملکرد قابل‌مقایسه , بهبود یابد . این مطالعه مرتبط با تنظیم کنندگان است که علاقه‌مند به توسعه ارزیابی عملکرد مقایسه‌ای زمانی هستند که تعداد شرکت‌های آبی که می‌توانند ارزیابی شوند محدود است . علاوه بر این، تنظیم عامل مناسب X برای بهبود کارایی شرکت های آب ضروری است و این مطالعه برای دستیابی به این چالش کمک می کند.

موضوعات مقاله