یک رویکرد پیشگیرانه برای مدیریت ریسک زنجیره تامین: تغییرات سفارشات بین تامین کنندگان برای کاهش خطرات عرضه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
66
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Supply side risks Procurement planning Risk mitigation Linear programming Automotive industry
کلمات کلیدی :
خطرات جانبی عرضه ، برنامه ریزی تدارکات ، کاهش خطر ، برنامه ریزی خطی ، صنعت خودرو
عنوان فارسی :

یک رویکرد پیشگیرانه برای مدیریت ریسک زنجیره تامین: تغییرات سفارشات بین تامین کنندگان برای کاهش خطرات عرضه

عنوان انگلیسی :

A proactive approach to supply chain risk management: Shifting orders among suppliers to mitigate the supply side risks

ژورنال :
Journal of Purchasing and Supply Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409216300061
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.pursup.2016.04.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 66

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Supply side risks Procurement planning Risk mitigation Linear programming Automotive industry

کلمات کلیدی : خطرات جانبی عرضه ، برنامه ریزی تدارکات ، کاهش خطر ، برنامه ریزی خطی ، صنعت خودرو

عنوان فارسی : یک رویکرد پیشگیرانه برای مدیریت ریسک زنجیره تامین: تغییرات سفارشات بین تامین کنندگان برای کاهش خطرات عرضه

عنوان انگلیسی : A proactive approach to supply chain risk management: Shifting orders among suppliers to mitigate the supply side risks

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409216300061چکیده انگلیسی
Globalization, e-trade, advanced technologies and emerging production techniques have increased supply chains’ efficiency and added value. However, despite numerous advantages, these factors make supply chains more fragile and vulnerable to risks. For this reason, companies that perform supply chain risk management gain competitive advantage. In the past, supply chain managers mainly focused on reducing costs; but recently, they have begun to give importance to supply chain continuity and resiliency which have significant impacts on costs as well. Hence, conventional reactive planning has given way to proactive planning in supply chain risk management. In this study, the supply chain risk management process is investigated and a procedure is proposed in the risk mitigation phase. In the first stage of the proposed procedure, an initial procurement plan is obtained via a linear programming model, considering the cost criterion as the first priority. In the second stage, this plan is revised by including the risk criterion into the planning as the second priority. The aim of this procedure that enables proactive planning is to reduce the supply side risks. The model is tested with a hypothetical data set and the cost analysis is performed to evaluate the performance of the procedure. Finally, the whole supply chain risk management process including the proposed procedure is applied to an international automotive company.

چکیده فارسی
جهانی شدن، تجارت، فن آوری های پیشرفته و تکنیک های تولید در حال افزایش، کارایی و ارزش افزوده زنجیره تامین را افزایش داده است. با این حال، علیرغم مزایای متعدد، این عوامل سبب عرضه بیشتر زنجیره شکننده و آسیب پذیر به خطرات می شود. به همین دلیل، شرکت هایی که مدیریت ریسک زنجیره تامین را به دست آورند، مزیت رقابتی را به دست می آورند . در گذشته مدیران زنجیره تامین به طور عمده بر کاهش هزینه ها متمرکز شدند; اما اخیرا آنها شروع به اهمیت دادن به تداوم و انعطاف پذیری زنجیره ای کرده اند که تأثیر قابل توجهی بر هزینه ها دارند. از این رو، برنامه ریزی واکنش های معمولی، راه را برای برنامه ریزی پیشگیرانه در مدیریت ریسک زنجیره تامین به ارمغان آورده است. در این مطالعه، روند مدیریت ریسک زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته است و یک روش در مرحله کاهش خطر پیشنهاد شده است. در اولین مرحله از روش پیشنهادی، یک طرح اولیه تهیه شده از طریق یک مدل برنامه ریزی خطی، با توجه به معیار هزینه به عنوان اولویت اول بدست می آید. در مرحله دوم، این طرح با افزودن معیار ریسک به برنامه ریزی به عنوان اولویت دوم تجدید نظر شده است. هدف این روش که برنامه ریزی فعالانه را انجام می دهد، کاهش خطرات عرضه است. مدل با یک مجموعه داده های فرعی آزمایش شده است و تجزیه و تحلیل هزینه ها برای ارزیابی عملکرد این روش انجام می شود. در نهایت، تمام فرایند مدیریت ریسک زنجیره تامین شامل روش پیشنهاد شده به یک شرکت بین المللی خودرویی اعمال می شود.

موضوعات مقاله