نوآوری در محصول به عنوان واسطه ای در تاثیر هزینه های R&D و ارزش ویژه برند روی عملکرد بازاریابی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
49
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Brand equity Marketing performance Market share Product innovation R&D expenditure, dynamic marketing capabilities Signaling theory
کلمات کلیدی :
ارزش ویژه برند، عملکرد بازاریابی، سهم بازار، نوآوری در محصول، هزینه های R&D، قابلیت های بازاریابی پویا، نظریه سیگنالینگ
عنوان فارسی :

نوآوری در محصول به عنوان واسطه ای در تاثیر هزینه های R&D و ارزش ویژه برند روی عملکرد بازاریابی

عنوان انگلیسی :

Product innovation as a mediator in the impact of R&D expenditure and brand equity on marketing performance

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316303915
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.03.074
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 49

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Brand equity Marketing performance Market share Product innovation R&D expenditure, dynamic marketing capabilities Signaling theory

کلمات کلیدی : ارزش ویژه برند، عملکرد بازاریابی، سهم بازار، نوآوری در محصول، هزینه های R&D، قابلیت های بازاریابی پویا، نظریه سیگنالینگ

عنوان فارسی : نوآوری در محصول به عنوان واسطه ای در تاثیر هزینه های R&D و ارزش ویژه برند روی عملکرد بازاریابی

عنوان انگلیسی : Product innovation as a mediator in the impact of R&D expenditure and brand equity on marketing performance

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316303915چکیده انگلیسی
This study combines the signaling theory and dynamic marketing capabilities perspective to investigate the mediating role of product innovation in the influence of R&D expenditure and brand equity on marketing performance. The study shows that MNC firms are able to use R&D expenditure to improve their product innovation and market share to a greater extent compared to SME and retailer firms. However, the stronger brand equity of MNC firms may actually hurt the performance of their new products by inhibiting product innovation. The authors use regression and probit analysis to study a panel data for 1356 food brands. Overall, this research provides fresh insights into the process by which R&D expenditure and brand equity affect product innovation and marketing performance in highly competitive product categories.

چکیده فارسی
این مطالعه نظریه سیگنالینگ و چشم انداز قابلیت های بازاریابی پویا را به منظور بررسی نقش واسطه ای نوآوری در محصول در تاثیرگذاری هزینه های R&D و ارزش ویژه برند روی عملکرد بازاریابی ترکیب می کند. این مطالعه نشان می دهد که شرکت های MNC در مقایسه با SME ها و شرکت های خرده فروش بیشتر قادر به استفاده از هزینه های R&D به منظور بهبود بخشیدن به نوآوری محصول و سهم بازار هستند. با این حال، ارزش ویژه برند قوی تر شرکت های MNC ممکن است با مهار نوآوری در محصول در واقع به عملکرد محصولات جدید آنها آسیب وارد کند. نویسندگان از تحلیل پروبیت و رگرسیون برای مطالعه داده های پانلی 1356 برند مواد غذایی استفاده کرده اند. روی هم رفته، این تحقیق فراهم کننده بینش های جدیدی در مورد فرآیندی تاثیرگذاری هزینه های R&D و ارزش ویژه برند روی نوآوری محصول و عملکرد بازاریابی در دسته بندی محصولات بسیار رقابتی است.

موضوعات مقاله