نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری چکیده

Elsevier تومان 34,000
سال انتشار :
2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
نامشخص
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sustainable HRM Innovation Customer satisfaction Hotels Sweden
عنوان فارسی :

نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری

عنوان انگلیسی :

Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction

ژورنال :
Elsevier International Journal of Hospitality Management
لینک مقاله :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431917307363
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.04.009
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2019

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : نامشخص

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sustainable HRM Innovation Customer satisfaction Hotels Sweden

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری

عنوان انگلیسی : Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction

لینک مقاله : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431917307363چکیده انگلیسی
The purpose of this paper is to explore how sustainable human resource management (HRM) practices impact the innovation-customer satisfaction relationship in Swedish hotels. Responding hotels were profiled into four groups based on their involvement in two sustainable HR practices. The findings indicate the relationship between innovation and customer satisfaction is dependent on sustainable HR practices in the organization. Although innovation and sustainable HR practices impact customer satisfaction positively, their interaction suggests that the one can substitute the other to achieve superior customer satisfaction. The study concludes that sustainable HR practices enhance a hotel’s capability to innovate and to have satisfied customers. The relationship between sustainable HR practices and innovation is discussed.

چکیده فارسی
هدف از این مقاله، بررسی چگونگی تاثیر شیوه‌های مدیریت منابع انسانی (HRM) پایدار بر رابطه رضایت‌مندی نوآوری ـ مشتری در هتل‌های سوئدی است. هتل‌های پاسخ‌دهنده، براساس مشارکت در شیوه‌های پایدار منابع انسانی، به چهار گروه تقسسیم شدند. یافته‌ها نشان داد که رابطه بین نوآوری و رضایت‌مندی مشتری به شیوه‌های پایدار منابع انسانی در سازمان بستگی دارد. اگرچه شیوه‌های منابع انسانی پایدار و نوآوری به صورتی مثبت، رضایت مشتری را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اما تعامل آنها نشان می‌دهد که در دستیابی به رضایت‌مندی برتر مشتری، یکی می‌تواند جایگزین دیگری شود. این مطالعه نشان می‌دهد که شیوه‌های پایدار منابع انسانی، توانایی هتل را در نوآوری و رضایت‌مندی مشتری ارتقا می‌دهند. رابطه بین شیوه‌های پایدار منابع انسانی و نوآوری مورد بحث قرار گرفته است.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 34,000