حرفه ای سازی مدیریت ریسک: اصول مدیریت ریسک ایزو 31000 چه نقشی را ایفا می‌کند ؟

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
40
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
ISO 31000 Project management Risk management framework Survey analysis Professionalization Contingency Standardization
کلمات کلیدی :
ISO 31000 ، مدیریت پروژه ، چارچوب مدیریت ریسک ، تجزیه و تحلیل نظرسنجی ، حرفه ای سازی ، احتمال و قوع ، معیار گیری
عنوان فارسی :

حرفه ای سازی مدیریت ریسک: اصول مدیریت ریسک ایزو 31000 چه نقشی را ایفا می‌کند ؟

عنوان انگلیسی :

The professionalization of risk management: What role can the ISO 31000 risk management principles play?

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300631
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.08.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 40

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : ISO 31000 Project management Risk management framework Survey analysis Professionalization Contingency Standardization

کلمات کلیدی : ISO 31000 ، مدیریت پروژه ، چارچوب مدیریت ریسک ، تجزیه و تحلیل نظرسنجی ، حرفه ای سازی ، احتمال و قوع ، معیار گیری

عنوان فارسی : حرفه ای سازی مدیریت ریسک: اصول مدیریت ریسک ایزو 31000 چه نقشی را ایفا می‌کند ؟

عنوان انگلیسی : The professionalization of risk management: What role can the ISO 31000 risk management principles play?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300631چکیده انگلیسی
Risk management is increasingly seen as a means of improving the likelihood of success in complex engineering projects. Yet the presence of a legitimacy gap, driven by the lack of empirical validation of published best practices, might explain low adoption of risk management on projects. We present an empirical investigation and discussion of the eleven principles of the ISO 31000:2009 Risk Management Standard via a large-scale survey of engineering and product development practitioners. Adhering to the risk management principles at a high level was found to be a significant factor in better reaching cost, schedule, technical and customer targets, in addition to achieving a more stable project execution. This finding suggests that, rather than a single rigid standard or an ever-changing set of detailed methods, the ISO principles have potential to be the basis for our shared understanding of best practice, and to catalyze the professionalization of project risk management.

چکیده فارسی
مدیریت ریسک به طور فزاینده‌ای به عنوان وسیله‌ای برای بهبود احتمال موفقیت در پروژه‌های مهندسی پیچیده دیده می‌شود . با این حال ، حضور یک شکاف قانونی ، که ناشی از فقدان اعتبار تجربی بهترین تجارب منتشر شده است ، ممکن است توضیح ضعیف مدیریت ریسک در پروژه‌ها را توضیح دهد . ما یک تحقیق تجربی و بحث در مورد یازده اصل استاندارد مدیریت ریسک ISO 31000: 2009 را از طریق بررسی گسترده ای از متخصصان مهندسی و توسعه محصول ارائه می دهیم. پیروی از اصول مدیریت ریسک در سطح بالا، به عنوان یک عامل مهم در دستیابی به هزینه، برنامه، اهداف فنی و مشتری، علاوه بر دستیابی به اجرای پایدارتر پروژه، عامل مهمی بود. این یافته نشان می دهد که اساسا ایزو به جای یک استاندارد و یا یک مجموعه در حال تغییر از روش های دقیق، ممکن است مبنایی برای درک مشترک ما از بهترین شیوه ها باشد و به کارگیری حرفه ای شدن مدیریت ریسک پروژه کمک کند.

موضوعات مقاله