رویکرد برنامه ریزی احتمالی تعاملی برای یک مسئله موقعیت مکانی چند هدفه: طراحی اقتصادی و محیط زیست

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
63
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Hub location problem Environmental design Uncertainty Fuzzy interactive approach Meta-heuristics
کلمات کلیدی :
مشکل موقعیت مکانی، طراحی محیط زیست، عدم اطمینان، رویکرد تعاملی فازی، متا اکتشافی
عنوان فارسی :

رویکرد برنامه ریزی احتمالی تعاملی برای یک مسئله موقعیت مکانی چند هدفه: طراحی اقتصادی و محیط زیست

عنوان انگلیسی :

An interactive possibilistic programming approach for a multi-objective hub location problem: Economic and environmental design

ژورنال :
Applied Soft Computing
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494616305129
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.asoc.2016.10.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 63

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Hub location problem Environmental design Uncertainty Fuzzy interactive approach Meta-heuristics

کلمات کلیدی : مشکل موقعیت مکانی، طراحی محیط زیست، عدم اطمینان، رویکرد تعاملی فازی، متا اکتشافی

عنوان فارسی : رویکرد برنامه ریزی احتمالی تعاملی برای یک مسئله موقعیت مکانی چند هدفه: طراحی اقتصادی و محیط زیست

عنوان انگلیسی : An interactive possibilistic programming approach for a multi-objective hub location problem: Economic and environmental design

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494616305129چکیده انگلیسی
This paper presents a new multi-objective mathematical model for a multi-modal hub location problem under a possibilistic-stochastic uncertainty. The presented model aims to minimize the total transportation and traffic noise pollution costs. Furthermore, it aims to minimize the maximum transportation time between origin-destination nodes to ensure a high probability of meeting the service guarantee. In order to cope with the uncertainties and the multi-objective model, we propose a two-phase approach, including fuzzy interactive multi-objective programming approach and an efficient method based on the Me measure. Due to the NP-hardness of the presented model, two meta-heuristic algorithms, namely hybrid differential evolution and hybrid imperialist competitive algorithm, are developed. Furthermore, a number of sensitivity analyses are provided to demonstrate the effectiveness of the presented model. Finally, the foregoing meta-heuristics are compared together through different comparison metrics.

چکیده فارسی
این مقاله یک مدل ریاضی چند هدفه برای یک مسئله موقعیت مکانی چندبعدی تحت یک عدم قطعیت احتمالی-تصادفی ارائه می دهد. مدل ارائه شده به منظور كاهش هزينه حمل و نقل و هزينه سرمايه گذاري كل ترافيك كاهش مي يابد. علاوه بر این، هدف آن حداکثر رساندن حداکثر زمان حمل و نقل بین گره های مقصد اولیه جهت اطمینان از احتمال بالا بودن تضمین خدمات است. برای مقابله با عدم اطمینان و مدل چند هدفه، ما یک رویکرد دو مرحله ای، از جمله برنامه نویسی چند هدفه تعاملی فازی و یک روش کارآمد مبتنی بر سنجش ارائه می دهیم. با توجه به NP-سختی مدل ارائه شده، دو الگوریتم متا اکتیویته، یعنی تکامل دیفرانسیل ترکیبی و الگوریتم رقابتی هیبرید امپریالیستی، توسعه یافته است. علاوه بر این، تعدادی از تجزیه و تحلیل حساسیت برای نشان دادن اثربخشی مدل ارائه شده است. در نهایت، فرآورده های فوق الذکر با هم از طریق معیارها مقایسه می شوند.

موضوعات مقاله