پیچیدگی پروژه و مدیریت ریسک (ProCRiM): به سوی مدل سازی مسیرهای ریسک پیچیدگی پروژه در پروژه های ساختمانی

Elsevier تومان 34,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
74
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Project complexity Project risks Project objectives Expected Utility Theory Bayesian Belief Networks Empirical research
کلمات کلیدی :
پیچیدگی پروژه ، ریسک پروژه ، اهداف پروژه ، سودآوری پیش بینی شده، تئوری شبکه های باور بیزی ، تحقیقات تجربی
عنوان فارسی :

پیچیدگی پروژه و مدیریت ریسک (ProCRiM): به سوی مدل سازی مسیرهای ریسک پیچیدگی پروژه در پروژه های ساختمانی

عنوان انگلیسی :

Project Complexity and Risk Management (ProCRiM): Towards modelling project complexity driven risk paths in construction projects

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300254
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.05.008
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 74

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Project complexity Project risks Project objectives Expected Utility Theory Bayesian Belief Networks Empirical research

کلمات کلیدی : پیچیدگی پروژه ، ریسک پروژه ، اهداف پروژه ، سودآوری پیش بینی شده، تئوری شبکه های باور بیزی ، تحقیقات تجربی

عنوان فارسی : پیچیدگی پروژه و مدیریت ریسک (ProCRiM): به سوی مدل سازی مسیرهای ریسک پیچیدگی پروژه در پروژه های ساختمانی

عنوان انگلیسی : Project Complexity and Risk Management (ProCRiM): Towards modelling project complexity driven risk paths in construction projects

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300254چکیده انگلیسی
Project complexity has been extensively explored in the literature because of its contribution towards the failure of major projects in terms of cost and time overruns. Focusing on the interface of Project Complexity and Interdependency Modelling of Project Risks, we propose a new process that aids capturing interdependency between project complexity, complexity induced risks and project objectives. The proposed modelling approach is grounded in the theoretical framework of Expected Utility Theory and Bayesian Belief Networks. We consider the decision problem of identifying critical risks and selecting optimal risk mitigation strategies at the commencement stage of a project, taking into account the utility function of the decision maker with regard to the importance of project objectives and holistic interaction between project complexity and risk. The proposed process is supported by empirical research that was conducted in the construction industry and its application is illustrated through a simulation study.

چکیده فارسی
پیچیدگی پروژه به دلیل سهم خود در مورد شکست پروژه‌های اصلی از نظر هزینه و زمان اضافی مورد بررسی قرار گرفته‌است . تمرکز روی روابط پیچیدگی پروژه و مدل‌سازی وابستگی بین پیچیدگی پروژه ، یک فرآیند جدید را پیشنهاد می‌کنیم که به دام انداختن وابستگی بین پیچیدگی پروژه ، خطرات ناشی از ریسک‌ها و اهداف پروژه کمک می‌کند . رویکرد مدل‌سازی پیشنهادی در چارچوب نظری تیوری برنامه‌های مورد انتظار و شبکه‌های باور بیزی پایه‌ریزی شده‌است . ما مساله شناسایی تصمیم‌گیری ریسک‌های بحرانی و انتخاب استراتژی‌های کاهش ریسک بهینه در مرحله شروع پروژه را در نظر می‌گیریم که این تابع سودمندی ازتصمیم‌گیرنده با توجه به اهمیت اهداف پروژه و تعامل جامع بین پیچیدگی پروژه و ریسک است . فرآیند پیشنهادی توسط تحقیقات تجربی پشتیبانی می‌شود که در صنعت ساخت‌وساز انجام شده‌است و کاربرد آن از طریق یک مطالعه شبیه‌سازی نشان‌داده شده‌است .

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 34,000