هیئت مدیره پروژه، مدیریت سود و موفقیت پروژه: در راستای چارچوب حمایت از اجرای استراتژی سازمان

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
120
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Project governance Benefit management Benefits realization Project success Organizational strategy
کلمات کلیدی :
مدیریت پروژه، مدیریت سود، تحقق سود، موفقیت پروژه، استراتژی سازمانی
عنوان فارسی :

هیئت مدیره پروژه، مدیریت سود و موفقیت پروژه: در راستای چارچوب حمایت از اجرای استراتژی سازمان

عنوان انگلیسی :

Project governance, benefit management, and project success: Towards a framework for supporting organizational strategy implementation

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316302691
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.07.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 120

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Project governance Benefit management Benefits realization Project success Organizational strategy

کلمات کلیدی : مدیریت پروژه، مدیریت سود، تحقق سود، موفقیت پروژه، استراتژی سازمانی

عنوان فارسی : هیئت مدیره پروژه، مدیریت سود و موفقیت پروژه: در راستای چارچوب حمایت از اجرای استراتژی سازمان

عنوان انگلیسی : Project governance, benefit management, and project success: Towards a framework for supporting organizational strategy implementation

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316302691چکیده انگلیسی
There is growing pressure on project managers to demonstrate the value of their projects to the funding organization. However, most projects lack a robust process for realizing such strategic value. While the literature recognizes the importance of project governance for enabling benefits realization, this research area lacks empirical evidence. Accordingly, this paper analyzes the relationships between effective project governance, benefit management, and project success. A scale for evaluating effective project governance was developed and validated based on feedback from 21 project governance experts. Subsequently, an international survey of 333 projects was used to test proposed relationships. The results indicate effective project governance improves project success both directly and through an enhanced benefit management process. Additionally, the most effective project governance and benefit management practices for improving project success are identified, such as the development and monitoring of a high quality project business case. The resulting model sets the foundations for a theory that explains how effective project governance enhances project success and enables the realization of strategic objectives through projects.

چکیده فارسی
فشار رو به افزایش بر مدیران پروژه برای نشان دادن ارزش پروژه های خود را به سازمان تامین مالی وجود دارد. با این حال، اکثر پروژه ها فاقد یک پروسه قوی برای تحقق چنین ارزش استراتژیک هستند. در حالی که ادبیات اهمیت مدیریت پروژه را برای به دست آوردن منافع به رسمیت می شناسد، این منطقه تحقیقاتی شواهد تجربی را از دست نمی دهد. بر این اساس، این مقاله روابط بین مدیریت موثر پروژه، مدیریت سود و موفقیت پروژه را بررسی می کند. مقیاس برای ارزیابی مدیریت موثر پروژه براساس بازخورد از 21 کارشناس اداری پروژه توسعه و اعتبار یافت. در نتیجه، برای بررسی روابط پیشنهادی، یک بررسی بین المللی از 333 پروژه استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که مدیریت موثر پروژه، موفقیت پروژه را به طور مستقیم و از طریق فرایند مدیریت مزایای افزایش یافته بهبود می بخشد. علاوه بر این، موثرترین شیوه های مدیریت و بهره برداری پروژه برای بهبود موفقیت پروژه ها، از قبیل توسعه و نظارت بر پروژۀ کسب و کار پروژه با کیفیت بالا شناسایی می شود. مدل حاصل مجموعه مبانی تئوری است که توضیح می دهد که چگونه موثر مدیریت پروژه افزایش موفقیت پروژه و تحقق اهداف استراتژیک را از طریق پروژه ها می باشد .

موضوعات مقاله