روابط عمومی و رسانه های اجتماعی: سنجیدن یا برنامه‌ریزی استراتژیک خلاق

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
24
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Appropriation Communication logic Professional practices Social media Strategic planning
کلمات کلیدی :
تقسیم، ارتباطات، منطق، شیوه های حرفه ای، رسانه های اجتماعی، برنامه ریزی استراتژیک
عنوان فارسی :

روابط عمومی و رسانه های اجتماعی: سنجیدن یا برنامه‌ریزی استراتژیک خلاق

عنوان انگلیسی :

Public relations and social media: Deliberate or creative strategic planning

ژورنال :
Public Relations Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036381111630090X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2016.03.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 24

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Appropriation Communication logic Professional practices Social media Strategic planning

کلمات کلیدی : تقسیم، ارتباطات، منطق، شیوه های حرفه ای، رسانه های اجتماعی، برنامه ریزی استراتژیک

عنوان فارسی : روابط عمومی و رسانه های اجتماعی: سنجیدن یا برنامه‌ریزی استراتژیک خلاق

عنوان انگلیسی : Public relations and social media: Deliberate or creative strategic planning

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036381111630090Xچکیده انگلیسی
The subject of the presented exploratory study is the strategic planning of the daily professional activities of managers in social media (SM). Is this planning deliberate, or emergent? Are the strategies prescribed, or creative? To what communication logics must professionals adapt their practices? Following the sociology of uses studied in the approach to SM appropriation in the field of corporate communication, these questions are tackled through a qualitative, descriptive approach. The dual objective is to describe the actual professional practices of SM managers and compare them to the theories found in the literature. To do this, semi-structured interviews were conducted with 12 managers active in SM in North American organizations. During these, practices emerged for which the standards were not always prescribed.

چکیده فارسی
موضوع مطالعه اکتشافی ارائه شده، برنامه ریزی استراتژیک فعالیت های حرفه ای روزانه مدیران در رسانه های اجتماعی (SM) است. آیا این برنامه ریزی عمدی است یا خیر؟ آیا استراتژی های تجویز شده، یا خلاقانه هستند؟ به چه منطقهای ارتباطی باید متخصصان شیوه های خود را تطبیق دهند؟ به دنبال جامعه شناسي كاربرد هاي مورد مطالعه در رويكرد تخصيص SM در زمينه ارتباطات شركتي، اين سؤالات از طريق رويكرد كيفي و توصيفي مطرح مي شود. هدف دوگانه توصیف شیوه های حرفه ای واقعی مدیران SM و مقایسه آنها با نظریه های مطالعه است. برای انجام این کار، مصاحبه های نیمه ساختاری با 12 مدیر فعال در SM در سازمان های آمریکای شمالی انجام شد. در طول این موارد، شیوه های ظهور یافت که استانداردها همیشه تجویز نمی شدند.

موضوعات مقاله