چه چیزی گردشگران اجدادی را به “میهن” می کشاند؟ تحلیلی روی انگیزه های گردشگری اجدادی

Elsevier تومان 24,000
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
44
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Ancestral tourism Motivations Cluster analysis Exploratory factor analysis
کلمات کلیدی :
گردشگری اجدادی ،انگیزه ها ،تحلیل خوشه ای ،تحلیل عاملی توضیحی
عنوان فارسی :

چه چیزی گردشگران اجدادی را به "میهن" می کشاند؟ تحلیلی روی انگیزه های گردشگری اجدادی

عنوان انگلیسی :

What pulls ancestral tourists ‘home’? An analysis of ancestral tourist motivations

ژورنال :
Tourism Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717301620
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.07.011
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 44

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Ancestral tourism Motivations Cluster analysis Exploratory factor analysis

کلمات کلیدی : گردشگری اجدادی ،انگیزه ها ،تحلیل خوشه ای ،تحلیل عاملی توضیحی

عنوان فارسی : چه چیزی گردشگران اجدادی را به "میهن" می کشاند؟ تحلیلی روی انگیزه های گردشگری اجدادی

عنوان انگلیسی : What pulls ancestral tourists ‘home’? An analysis of ancestral tourist motivations

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717301620چکیده انگلیسی
Ancestry has received limited attention within the tourism literature but is shown to play a crucial role in heritage tourism, especially for countries with extended diasporas such as Ireland, Italy India, China, and Scotland. The purpose of this study is to explore ancestral tourist motivations, and attain a broader understanding of this market. A survey of 282 ancestral tourists allowed the identification of three key factors: ancestral tourist motivation; heritage tourist motivations; and mass tourist motivation. These themes enabled a detailed analysis of clusters, identifying four ancestral segments: full heritage immersion; the ancestral enthusiast; general interest; and heritage focused. Given the lack of funding and resources currently available to ancestral tourism providers, the identification of these factors goes some way to highlighting productive areas of focus for promotional efforts and resources.

چکیده فارسی
دودمان و تبار در منابع علمی گردشگری، توجه محدودی را به خود جلب کرده است اما نشان داده شده است که نقشی مهم در گردشگری میراثی به ویژه برای کشورهایی با پراکندگی گسترده یهودیان مثل ایرلند، ایتالیا، هند، چین و اسکاتلند ایفا می کند. هدف این مطالعه بررسی انگیزه های گردشگران اجدادی و به دست آوردن یک درک مبسوط از این بازار می باشد. یک ارزیابی روی 282 گردشگر اجدادی اجازه شناسایی سه عامل کلیدی را داد: انگیزه گردشگر اجدادی؛ انگیزه های گردشگر میراثی؛ و انگیزه گردشگر توده ای. این موضوعات، تحلیل جزئیات خوشه ها و شناسایی 4 بخش اجدادی را امکانپذیر کرد: فرو رفتن در میراث کامل؛ مشتاق اجداد؛ علاقه عمومی؛ و میراث متمرکز. باتوجه به فقدان سرمایه گذاری و منابعی که در حال حاضر دردسترس تامین کننده های گردشگری اجدادی باشد، شناسایی این عوامل، راه درازی است تا حوزه های سازنده تمرکز برای کارهای تبلیغی منابع را پررنگ کند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 24,000