خرید به عنوان شکل گیری بازار: مورد مهندسی نرم افزار مبتنی بر اجزاء ترکیبی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
46
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Market studies Purchasing and supply management Market structures Supply markets
کلمات کلیدی :
مطالعات بازار، مدیریت خرید و عرضه، ساختارهای بازار، بازار عرضه
عنوان فارسی :

خرید به عنوان شکل گیری بازار: مورد مهندسی نرم افزار مبتنی بر اجزاء ترکیبی

عنوان انگلیسی :

Purchasing as market-shaping: The case of component-based software engineering

ژورنال :
Industrial Marketing Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850114001746
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2014.10.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 46

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Market studies Purchasing and supply management Market structures Supply markets

کلمات کلیدی : مطالعات بازار، مدیریت خرید و عرضه، ساختارهای بازار، بازار عرضه

عنوان فارسی : خرید به عنوان شکل گیری بازار: مورد مهندسی نرم افزار مبتنی بر اجزاء ترکیبی

عنوان انگلیسی : Purchasing as market-shaping: The case of component-based software engineering

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850114001746چکیده انگلیسی
The efforts to address markets as socio-technical orders have hitherto focused on the role of marketing in shaping demand. However, in many markets the role of purchasing is just as important. This paper uses a case study to examine how a single buying company can attempt to shape an emerging market through its purchasing practices. As a result, the study identifies five types of market-shaping actions. Within each action type, the market-shaping behavior of a buyer in an emerging market can be very diverse and include internal actions as well as actions aimed at influencing other market actors. While agency on the purchasing side is often associated with large size organizations, namely government and public sector agencies, our case study shows that agencies on the purchasing sides can be deployed in a variety of ways rather than merely through raw bargaining power. The findings indicate that buying firms do not simply adjust their own purchasing processes according to existing offerings, but actively attempt to drive market evolution in particular directions.

چکیده فارسی
تلاش‌ها برای پرداختن به بازارها به عنوان دستورها اجتماعی - فنی تاکنون بر نقش بازاریابی در شکل دادن تقاضا متمرکز شده‌اند . با این حال , در بسیاری از بازارها , نقش خرید به همان اندازه مهم است . این مقاله از یک مطالعه موردی برای بررسی این موضوع استفاده می‌کند که چگونه یک شرکت خرید می‌تواند تلاش کند تا یک بازار درحالظهور را از طریق فعالیت‌های خرید خود شکل دهد . در نتیجه , این مطالعه پنج نوع اقدامات شکل‌گیری بازار را شناسایی می‌کند . در هر نوع اقدام , رفتار شکل‌دهی بازار خریدار در یک بازار درحالظهور می‌تواند بسیار متنوع باشد و شامل اقدامات داخلی و اقدامات با هدف تاثیرگذاری بر سایر فعالان بازار باشد . در حالی که آژانس در طرف خرید اغلب با سازمان‌های بزرگ , یعنی سازمان‌های بخش دولتی و عمومی, مرتبط است , مطالعه موردی ما نشان می‌دهد که آژانس‌ها در دو طرف خرید را می توان به روش‌های مختلف و نه تنها از طریق قدرت چانهزنی صرف کرد . یافته های این تحقیق نشان می دهد که شرکت های خرید، صرفا فرایندهای خرید خود را با توجه به پیشنهادات موجود تنظیم نمی کنند، بلکه به طور فعال تلاش می کنند تا تکامل بازار را در جهت های خاصی هدایت کنند.

موضوعات مقاله