تجزیه و تحلیل کیفی رقابت گردشگری پزشکی سنگاپور

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
110
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Medical tourism Medical tourism stakeholders Public-Private Partnership Globalization Innovation Human capital development Health care Kingdom of Bahrain
کلمات کلیدی :
گردشگری پزشکی، مؤسسات گردشگری پزشکی، مشارکت عمومی - خصوصی ، جهانی سازی، نوآوری، توسعه سرمایه انسانی، مراقبت های بهداشتی، پادشاهی بحرین،
عنوان فارسی :

تجزیه و تحلیل کیفی رقابت گردشگری پزشکی سنگاپور

عنوان انگلیسی :

A qualitative analysis of Singapore's medical tourism competitiveness

ژورنال :
Tourism Management Perspectives
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973616301155
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.12.002
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 110

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Medical tourism Medical tourism stakeholders Public-Private Partnership Globalization Innovation Human capital development Health care Kingdom of Bahrain

کلمات کلیدی : گردشگری پزشکی، مؤسسات گردشگری پزشکی، مشارکت عمومی - خصوصی ، جهانی سازی، نوآوری، توسعه سرمایه انسانی، مراقبت های بهداشتی، پادشاهی بحرین،

عنوان فارسی : تجزیه و تحلیل کیفی رقابت گردشگری پزشکی سنگاپور

عنوان انگلیسی : A qualitative analysis of Singapore's medical tourism competitiveness

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973616301155چکیده انگلیسی
Medical tourism, a rapidly growing market, has been recognized by many countries as a potential sector for economic diversification. Although Singapore stands out as one of the top destinations of medical tourism, investigation regarding its competitiveness has been limited and narrow in scope. This case study takes a qualitative approach to identify and analyze the factors that position Singapore as a competitive medical tourism destination. Based on a holistic approach, this study has shown that integrating diverse strategies for medical tourism development with sound government policies and proactive management practices have led to significant positive outcomes towards mutual success of tourism, healthcare and other economic sectors of Singapore. Additionally, the study provides strategic insights to drive lasting improvements in both public and private sectors of aspiring countries through efficient management and intelligent utilization of resources within and outside the medical tourism sector.

چکیده فارسی
گردشگری پزشکی، یک بازار به سرعت در حال رشد، توسط بسیاری از کشورها به عنوان یک بخش بالقوه برای تنوع اقتصادی شناخته شده است. گرچه سنگاپور به عنوان یکی از مهمترین اهداف گردشگری پزشکی محسوب می شود، تحقیق در مورد میزان رقابت آن محدود و کوتاه است. این مطالعه موردی یک رویکرد کیفی را برای شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل که موقعیت سنگاپور را به عنوان یک مقصد گردشگری پزشکی رقابتی است. بر اساس یک رویکرد جامع، این مطالعه نشان داده است که ادغام استراتژی های متنوع برای توسعه گردشگری پزشکی با سیاست های صحیح دولتی و شیوه های مدیریتی پیشگیرانه منجر به نتایج قابل توجهی مثبت در جهت موفقیت متقابل گردشگری، مراقبت های بهداشتی و سایر بخش های اقتصادی سنگاپور شده است. علاوه بر این، این مطالعه بینش راهبردی را برای بهبود مستمر در بخش های دولتی و خصوصی کشورهای مشتاق ارائه می دهد که از طریق مدیریت کارآمد و استفاده هوشمندانه از منابع در داخل و خارج از بخش گردشگری پزشکی است.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000