ساختار بازار رقابتی مبتنی بر کیفیت مرجع برای بازارهای مبتنی بر نوآوری

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
66
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Reference quality Innovation-driven durable goods Competitive market structure Product innovation Innovation elasticity
کلمات کلیدی :
کیفیت مرجع، کالاهای بادوام مبتنی بر نوآوری، ساختار رقابتی بازار، نوآوری محصول، انعطاف پذیری نوآوری
عنوان فارسی :

ساختار بازار رقابتی مبتنی بر کیفیت مرجع برای بازارهای مبتنی بر نوآوری

عنوان انگلیسی :

Reference quality-based competitive market structure for innovation driven markets

ژورنال :
International Journal of Research in Marketing
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016781161500004X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2014.10.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 66

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Reference quality Innovation-driven durable goods Competitive market structure Product innovation Innovation elasticity

کلمات کلیدی : کیفیت مرجع، کالاهای بادوام مبتنی بر نوآوری، ساختار رقابتی بازار، نوآوری محصول، انعطاف پذیری نوآوری

عنوان فارسی : ساختار بازار رقابتی مبتنی بر کیفیت مرجع برای بازارهای مبتنی بر نوآوری

عنوان انگلیسی : Reference quality-based competitive market structure for innovation driven markets

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016781161500004Xچکیده انگلیسی
Innovation-driven durable goods markets see substantial changes in quality and available choice sets and subsequent changes of the reference quality in the market over time. Considering the multi-attribute characteristics of these goods, it is important for businesses to identify attribute-specific competitive landscapes and develop competitive innovation strategies at the product attribute level. Therefore, this paper proposes a reference-dependent choice model for product quality at the product attribute level that can capture the asymmetric effect of innovation shocks on product demand, i.e., the innovation elasticity of demand, as well as the competitive market structure in product innovation. Moreover, we confirm that there is a certain quality span for a product attribute where the values of products depreciate most significantly due to innovation shocks, which we refer to as the innovation shadow zone. We demonstrate the effectiveness of the proposed approach in developing attribute-specific product innovation strategies using U.S. mobile telephone market data.

چکیده فارسی
بازارهای نوآورانه کالاهای بادوام، تغییرات قابل توجهی را در کیفیت و مجموعه های انتخابی موجود و تغییرات بعد از کیفیت مرجع در بازار در طول زمان مشاهده می کنند. با توجه به خصوصیات چند ویژگی این کالاها، برای کسب و کارها، شناسایی نقاط دیدنی رقابت خاص و ایجاد استراتژی نوآوری رقابتی در سطح ویژگی محصول مهم است. بنابراین، این مقاله، یک مدل انتخابی وابسته به مرجع برای کیفیت محصول را در سطح ویژگی محصول ارائه می دهد که می تواند تاثیر نامتقارن شوک های نوآوری بر تقاضای محصول، یعنی انعطاف پذیری نوآوری تقاضا، و همچنین ساختار بازار رقابتی در نوآوری محصول را به دست آورد . علاوه بر این، ما تأیید میکنیم که کیفیت مشخصی برای یک ویژگی محصول وجود دارد که در آن ارزش محصولات به دلیل شوکهای نوآوری به شدت کاهش می یابد، که ما آن را به عنوان منطقه سایه نوآوری معرفی می کنیم. ما اثربخشی رویکرد پیشنهاد شده در توسعه استراتژی های نوآوری محصول خاص را با استفاده از داده های بازار تلفن همراه ایالات متحده نشان می دهیم.

موضوعات مقاله