تمایز کیفیت و رقابت قیمت مکانی مشروط میان هتل‌ها

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
54
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Agglomeration Differentiation Market boundaries Price competition Two-stage least squares (2SLS)
کلمات کلیدی :
تجمع، تمایز، مرزهای بازار، رقابت قیمت، حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS)
عنوان فارسی :

تمایز کیفیت و رقابت قیمت مکانی مشروط میان هتل‌ها

عنوان انگلیسی :

Quality differentiation and conditional spatial price competition among hotels

ژورنال :
Tourism Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517714001216
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.06.019
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 54

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Agglomeration Differentiation Market boundaries Price competition Two-stage least squares (2SLS)

کلمات کلیدی : تجمع، تمایز، مرزهای بازار، رقابت قیمت، حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS)

عنوان فارسی : تمایز کیفیت و رقابت قیمت مکانی مشروط میان هتل‌ها

عنوان انگلیسی : Quality differentiation and conditional spatial price competition among hotels

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517714001216چکیده انگلیسی
It is generally accepted that location is the dominant product attribute for hotels. Accordingly, studies on price competition have often utilized fixed geographic boundaries when defining competitive sets. When travelers are willing to substitute location and quality, however, the spatial extent of competition can depend on the hotels' quality. Therefore, it can be hypothesized that geographic boundary of price competition among hotels is conditional on quality differentiation.Through an empirical analysis based on two-stage least squares modified to test for spatial price competition, the present study finds that hotels compete with more distant neighbors of similar quality than those who are quality-differentiated. In addition, the results also suggest possibility of cooperation among neighboring hotels similar in quality. Implications and suggestions are presented along with the findings of the study, which is expected to contribute to the literature by suggesting a new perspective on the relationship between quality differentiation and price competition among hotels.

چکیده فارسی
به طور کلی پذيرفته شده است که مکان محصول غالب برای هتل هاست. بر این اساس، مطالعات در مورد رقابت قیمت اغلب از مرزهای ثابت جغرافیایی در هنگام تعریف مجموعه های رقابتی استفاده می کنند. با این حال، زمانی که مسافران مایل به جایگزینی مکان و کیفیت هستند، محدوده فضایی رقابت به کیفیت هتل بستگی دارد. بنابراین، می توان فرض کرد که مرز جغرافیایی رقابت قیمت بین هتل ها به تمایز کیفیت بستگی دارد.

موضوعات مقاله